Korisnici Visa Classic Debit kartice BPŠ Banke a.d. Banja Luka mogu biti:

·         Domaća fizička lica starija od 18 godina, koja imaju stalni boravak u BiH;

·         Nerezidenti


BPŠ Banka a.d. Banja Luka svim vlasnicima tekućih računa nudi Visa Classic Debit karticu-bez troškova izdavanja i članarine.

Vlasnici Visa Classic Debit kartice jednostavnije mogu raspolagati sredstvima sa svog tekućeg računa 24 časa dnevno-365 dana u godini, a ovu karticu možete takođe koristiti na bankomatima i POS terminalima i u zemlji i inostranstvu koji nose simbol Visa.

Banka nudi potpun uvid i kontrolu vlastitih troškova putem izvoda Vašeg računa u BPŠ Banci a.d. Banja Luka.

BPŠ Banka nudi mogućnost podizanja gotovine Visa Classic Debit karticom u mreži bankomata Banke, bez naknada za obavljenu uslugu.

Kartica se izdaje sa rokom važnosti od četiri godine.
  
    +387-51-228-208


    kartice@bpsbl.com

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija