Vrsta kredita

KREDITI ZA   KUPOVINU MOTORNIH VOZILA   STAROSTI DO 5 GODINA I   NOVIH TRAKTORA

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do visine kreditne   sposobnosti podnosioca zahtjeva   za kredit

Rok   otplate

Od 12 mjeseci do 84 mjeseca

Nominalna kamatna   stopa godišnja

6,00% prvih pet godina korištenja, nakon toga promjenljiva i iznosi 6 mjesečni EURIBOR + 6,00%

7,50% prvih pet godina korištenja, nakon toga promjenljiva i iznosi 6 mjesečni EURIBOR + 7,50%

Naknada za   obradu zahtjeva

1,50 % min 50,00 KM

2,00 % min 50,00 KM

Obezbjeđenje kredita

mjenice, žirant, založno pravo na   motorno vozilo/traktor

Način otplate   kredita

mjesečno u KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem   kursu na dan plaćanja

EKS

8,01%

9,40%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa od 20.000 KM i roka otplate od 84 mjeseca

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija