VRSTA KREDITA

DUGOROČNI GOTOVINSKI KREDITI ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

USLOVI:

Klijenti Banke

Ostali građani

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit, maksimalno 30.000 KM

ROK   OTPLATE

Od 12 mjeseci do 84 mjeseca

NOMINALNA KAMATNA   STOPA GODIŠNJA

8,50% fiksna prvih pet godina korištenja, nakon toga promjenljiva i iznosi 6 mjesečni EURIBOR + 8,50%

9,00% fiksna prvih pet godina korištenja, nakon toga promjenljiva i iznosi 6 mjesečni EURIBOR + 9,00%

NAKNADA ZA   OBRADU ZAHTJEVA

1,00%

1,00%

OBEZBJEĐENJE KREDITA

2 blanko sopstvene mjenice korisnika, žirant, založno pravo na predmet finansiranja, hipoteka (odnos kredita i hipoteke minimum 1:2)

NAČIN OTPLATE   KREDITA

mjesečno u KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem   kursu na dan plaćanja

EKS

10,64%

10,97%

Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa od 10.000 KM na rok otplate od 24 mjeseca.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija