BPŠ banka – Vaš siguran partner u inostranstvu!

BPŠ banka svim svojim cijenjenim komitentima efikasno i stručno pruža usluge u domenu deviznog poslovanja sa inostranstvom:

  1. Otvaranje i vođenje deviznih računa domaćih i stranih pravnih lica
  2. Platni promet sa inostranstvom – plaćanje i naplate
  3. Devizno-valutni poslovi (efektiva)
  4. Kupoprodaja deviza
  5. Dokumentarni poslovi sa privredom - devizne garancije