Pravo na pozajmicu imaju punoljetni državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u BiH, vlasnici tekućih računa koji ostvaruju redovan mjesečni priliv po osnovu zarade, penzije, invalidnine i dr. Da bi pozajmica bila odobrena,potrebno je ostvariti jedan priliv redovnih primanja po osnovu zarade/penzije putem tekućeg računa u banci.

Pozajmica se odobrava na rok do 12 meseci, uz prethodnu provjeru kreditne sposobnosti. Iznos dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu je definisan u zavisnosti od godina starosti klijenta na način:

- za klijente do 50 godina starosti u visini 5(pet) prosječnih tromjesečnih redovnih priliva po tekućem računu po osnovu zarade

- za klijente od 50 do 55 godina starosti u visini 4(četiri) prosječna tromjesečna redovna priliva po tekućem računu po osnovu zarade

- za klijente od 55 do 60 godina starosti u visini 3(tri) prosječna tromjesečna redovna priliva po tekućem računu po osnovu zarade

- za klijente od 60 do 64 godine starosti u visini 2(dva) prosječna tromjesečna redovna priliva po tekućem računu po osnovu zarade

maksimalno 20.000,00 KM za zaposlene u državnim, javnim preduzećima i akcionarskim društvima u većinskom državnom vlasništvu, a za ostale maksimalno mogući iznos dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu je u visini 1,5 prosječnih primanja  po osnovu zarade/penzije za poslednja tri mjeseca. Naknada odobravanja pozajmice  iznosi 1,00 KM mjesečno (plaćanja su oslobođeni  penzioneri  RS).

Na iznos iskorišćene pozajmice Banka obračunava kreditnu kamatu i naknadu, koje su utvrđene Tarifama za usluge koje vrši BPŠ Banka AD Banja Luka za fizička lica.

Odobravanje pozajmice

ODOBRAVANJE POZAJMICE

Uslovi

Ostvaren promet jednog primanja putem tekućeg računa u Banci

Potrebna dokumentacija

Zahtev za odobravanje pozajmice/Kopija lične karte/Upitnik za klijenta

Iznos pozajmice

Zaposleni u državnim, javnim preduzećima, akcionarskim društvima u većinskom državnom  vlasništvu i zaposleni u  Banci.

Za prvo odobrenje :

Iznos dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu je definisan u zavisnosti od godina starosti klijenta na način:

- za klijente do 50 godina starosti u visini 5(pet) prosječnih tromjesečnih redovnih priliva po tekućem računu po osnovu zarade

- za klijente od 50 do 55 godina starosti u visini 4(četiri) prosječna tromjesečna redovna priliva po tekućem računu po osnovu zarade

- za klijente od 55 do 60 godina starosti u visini 3(tri) prosječna tromjesečna redovna priliva po tekućem računu po osnovu zarade

- za klijente od 60 do 64 godine starosti u visini 2(dva) prosječna tromjesečna redovna priliva po tekućem računu po osnovu zarade

Rok važenja

do 12 mjeseci

Kamatna stopa

13% godišnje za komitente I radnike banke

9% godišnje za penzionere

Otplata pozajmice

Na dan isteka