Naziv

Banka Poštanska štedionica, akcionarsko društvo Banja Luka

Sjedište

Jevrejska 69, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH

Sudski registar

Okružni privredni sud Banja Luka br. 3-35-00

Matični broj

11009778

JIB

4402503100008

PIB

402503100008

Šifra djelatnosti

64.19

Broj računa

571000-99999999-23

SWIFT

KOBBBA 22

Ukupan upisan i uplaćen osnovni kapital

60.000.000,00 KM

E-mail

office@bpsbl.com

Web

www.bpsbl.com

Tel

+ 387 51 244 700

Fax

+ 387 51 244 710

 

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija