26.04.2024.

 

0. Saziv 24. (dvadesetčetvrte) redovne sjednice Skupstine Banke

1. Odluka o izboru predsjednika Skupstine Banke

2.1. Odluka o imenovаnju Komisije za glasanje

2.2. Odluka o imenovanju predstavnika akcionara koji ovjeravaju zapisnik

2.3. Odluka o imenovanju zapisnicara

3. Odluka o usvajanju zapisnika sa 22. vanredne skupstine akcionara

4.1. Odluka o usvajanju Godisnjih fin. izvjestaja sa izvjestajem eksternog revizora za 2023

4.2. Odluka o usvajanju Godisnjih izvjestaja o poslovanju banke za 2023. godinu

4.3. Odluka o usvajanju Poslovne politike i strategije Banke za period 2024-2026

4.4. Odluka o usvajanju Biznis plana Banke za period 2024-2026. godine

4.5. Odluka o usvajanju Plana poslovanja Banke za 2024. godinu

4.6. Odluka o usvajanju Plana ulaganja u o. sredstva i nem. imovinu Banke za 2024

5. Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u 2023. g

6. Odlukа o usvajanju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta

7.1. Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu

7.2. Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Оdbora za reviziju za 2023. godinu

8. Odluka o Informaciji o rezervacijama za varijabilne naknade za 2023 godinu

9. Odluka o usvajanju Informacije o zaradama za 2023. godinu

10. Odluke o naknadama clanovima Nadzornog odbora i clanovima Odbora za reviziju

11. Odluka o odobravanju aneksa ugovora sa nezavisnim clanovima Nadzornog odbora

 

28.09.2023.

 

0. Saziv 22. (dvadesetdruge) vanredne sjednice Skupstine Banke

1. Odluka o izboru predsjednika Skupstine Banke

2.1. Odluka o imenovаnju Komisije za glasanje

2.2. Odluka o imenovanju akcionara koji ovjeravaju zapisnik

2.3. Odluka o imenovanju zapisnicara

3. Odluka o usvajanju zapisnika sa 23. redovne skupstine akcionara

4. Odluka o imenovanju spoljnog revizora za reviziju FI i IT

5.1. Odluka o usvajanju Obavestenja Komisije o podobnosti kandidata NO

5.2. Odluka o razresenju i imenovanju clana NO

5.3. Odluka o Ugovoru sa clanom NO Nevena Crnokrak

 

27.03.2023.

 

0. Saziv 23. dvadesettrece redovne sjednice Skupstine Banke

1. Odluka o izboru predsjednika Skupstine Banke

2.1. Odluka o imenovаnju Komisije za glasanje

2.2. Odluka o imenovanju akcionara koji ovjeravaju zapisnik

2.3. Odluka o imenovanju zapisnicara

3. Odluka o usvajanju zapisnika sa 21. vanredne skupstine akcionara

4.1. Odluka o usvajanju Godisnjih fin. izvjestaja sa izvjestajem eksternog revizora

4.2. Odluka o usvajanju Godisnjih izvjestaja o poslovanju banke za 2022. godinu

5.1. Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu

5.2. Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Оdbora za reviziju za 2022. godinu

6. Odluka Skupstine Banke o davanju saglasnosti na Politiku naknada zaposlenih Banke

7. Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u 2022. g

8. Informacija o zaradama za 2022. godinu

 

27.02.2023.

 

0. Saziv 21. dvadesetprve vanredne sjednice Skupstine Banke

1. Odluka o izboru predsjednika Skupstine Banke - 21

2.1. Odluka o imenovаnju Komisije za glasanje - 21

2.2. Odluka o imenovanju akcionara koji ovjeravaju zapisnik - 21

2.3. Odluka o imenovanju zapisnicara - 21

3. Odluka o usvajanju zapisnika sa 20. vanredne skupstine akcionara

4. Odluka o usvajanju Poslovne politike i strategije Banke za period 2023-2025-1

5. Odluka o usvajanju Biznis plana Banke za period 2023-2025. godine-1

6. Odluka o usvajanju Plana poslovanja Banke za period 2023-2025. godine-1

7. Odluka o usvajanju Plana ulaganja u o. sredstva i nem. imovinu Banke za 2023-1

 

27.09.2022.

 

0. Saziv 20. dvadesete vanredne sjednice Skupstine Banke

1. Odluka o izboru predsjednika Skupstine Banke

2.1. Odluka o imenovаnju Komisije za glasanje

2.2. Odluka o imenovanju akcionara koji ovjeravaju zapisnik

2.3. Odluka o imenovanju zapisnicara

3. Odluka o usvajanju zapisnika sa 19. vanredne skupstine akcionara

3a. Zapisnik sa 19. devetnaeste vanredne sjednice Skupstine Banke

4. Odluka o imenovanju spoljnog revizora za reviziju FI i IT

5. Odluka o usvajanju Politike i procedure o procjeni clanova NO

6. Odluka Skupstine Banke o davanju saglasnosti na Politiku naknada zaposlenih Banke

 

30.05.2022.

 

1. Odluka o izboru predsjednika Skupstine Banke

2.1. Odluka o imenovаnju Komisije za glasanje

2.2. Odluka o imenovanju akcionara koji ovjeravaju zapisnik

2.3. Odluka o imenovanju zapisnicara

3. Odluka o usvajanju zapisnika sa 22. redovne skupstine akcionara

3.а Zapisnik sa 22. redovne skupstine akcionara

4. Odluka djelimicnom pokriću neto gubitka ostvarenog u poslovnoj 2021.

 

26.04.2022.

 

0. Saziv 22. redovne sjednice Skupstine Banke

1. Odluka o izboru predsjednika Skupstine Banke

2.1. Odluka o imenovаnju Komisije za glasanje

2.2. Odluka o imenovanju akcionara koji ovjeravaju zapisnik

2.3. Odluka o imenovanju zapisnicara

3. Odluka o usvajanju zapisnika sa 18. vanredne skupstine akcionara

3. Zapisnik sa 18. vanredne skupstine akcionara

4.1. Odluka o usvajanju Godisnji finansijski izvjestaji sa izvjestajem eksternog revizora

4.2. Odluka o usvajanju Godisnji izvjestaji o poslovanju banke za 2021. godinu

5.1. Odluka o usvajanju Izvjestaj o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu

5.2. Odluka o usvajanju Izvjestaj o radu Odbora za reviziju za 2021. godinu

5.3. Odluka o usvajanju Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima rukovodstva banke

6. Odluka o usvajanju Poslovne politike i strategija BPS Banke a.d. Banja Luka za period 2022-2025. godine-1

7. Odluka o usvajanju Biznis plana BPS Banke a.d. Banja Luka za period 2022-2025. godine-1

8. Odluka o usvajanju Plana poslovanja BPS Banke a.d. Banja Luka za 2022. godinu-1

9. Odluka o usvajanju Plana ulaganja u osnovna sredstva i nematerijalna imovinu BPS Banke a.d. Banja Luka za 2022. godinu-1

 

31.01.2022.

0. Saziv 18. vanredne sjednice Skupstine 31.01.22

3. Odluka o usvajanju zapisnika sa 17. vanredne skupstine akcionara

3a. Zapisnika sa 17. vanredne Skupstine akcionara

4. Odluke o naknadama clanovima Nadzornog odbora i clanovima Odbora za reviziju zasticeno

5. Odluka o odobravanju aneksa ugovora sa zavisnim clanovim Nadzornog odbora

Zapisnik komisije za glasanje sa 18. Skupstine

 

24.01.2022.

0. Saziv 17. vanredne sjednice Skupstine Banke 24.01.22

3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 16. Skupstine akcionara od 21.12.21

4. Odluke o usvajanju Statuta Banke

5. Odluka promjena naziva Banke

6. Odluke o usvajanju Poslovnik o radu Skupstine KBBL

7. Odluke o davanje saglasnosti na Politiku naknada zaposlenih

Zapisnik Komisije za glasanje sa 17. Skupstine

Zapisnik sa 16. vanredne sjednice Skupstine akcionara KBBL 21.12.2021

 

21.12.2021.

2. Saziv sesnaeste vanredne sjednice Skupstine Banke 1

3. Odluka o usvajanju zapisnika sa 15. vanredne skupstine akcionara

4. Odluka o razrjesenju Damir Kuder predsjednika - clana Nadzornog odbora

4a. Odluka o razrjesenju Marjeta Zver Cankar clana Nadzornog odbora

4b. Odluka o razrjesenju Vesna Pogacar clana Nadzornog odbora

4c. Odluka o razrjesenju Mirjana Stojanovic Trivanovic nezavisnog clana Nadzornog odbora

4d. Odluka o razrjesenju Dejan Mikerevic nezavisnog clana Nadzornog odbora

5. Odluka o imenovanju clana Nadzornog odbora Bojan Kekic

5a. Odluka o imenovanju clana Nadzornog odbora Natasa Markovic

5b. Odluka o imenovanju clana Nadzornog odbora Marko Matic

5c. Odluka o imenovanju nezavisnog clana Nadzornog odbora Dejan Mikerevic

5d. Odluka o imenovanju nezavisnog clana Nadzornog odbora Veselin Kotur

6. Odluke o naknadama clanovima Nadzornog odbora i clanovima Odbora za reviziju-zasticeno

7. Odluka o odobravanju ugovora sa clanom Nadzornog odbora

Zapisnik Komisije za glasanje sa 16. vanredna skupstine Kombank 21.12.2021 BPS

 

29.09.2021.

1. Odluke o imenovanju nezavisnog eksterno revizora za reviziju finansijskih izvjestaja i reviziju informacionog sistem KBBL za 2021

2. Odluka o isplati varijabilnog dijela naknade za 2020. god bonusa 1

Saziv petnaeste vanredne sjednice Skupstine Banke 1

Zapisnik Komisije za glasanje sa 15. vanredna skupstine Kombank 30.09.2021. 1 NLB

Zapisnik sa 15. vanredne skupstine akcionara 29.09.2021 OPU 1231-21

 

24.05.2021.

1. Odluka o usvajanju Godisnjih finansijskih izvjest. za 2020. god.

1a. Odluka o usvaj godisnj. izvjest. o poslovanju za 2020 g. sa izvjestajem vanjskog revizora

2. Odluke o usvajanju izvjestaja o radu Nadzornog odbora za 2020. g.

2a. Odluke o usvajanju Informacije o naknadama viseg rukovodstva 20 i predlog naknada za 21

3. Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u 2020. g

4. Odluka o usvajanju plana poslovanja za 2021

5. Odluke o usvajanju Strategije i biznis plana za 2021.-2023. g.

Saziv dvadesetprve sjednice Skupstine Banke 1

Zapisnik 21 skupstine akcionara 24. maj 2021

Zapisnik komisije za glasanje sa 21. sjednice skupstine akcionara KBBL

 

19.03.2021.

1. Odluka o razrjesenju dr Vladimira Medana predsjednika - clana Nadzornog odbora

1a. Odluka o razrjesenju Miroslav Perica clana Nadzornog odbora

1b. Odluka o razrjesenju Una Sikimic clana Nadzornog odbora

1c. Odluka o razrjesenju Veselina Kotura nezavisnog clana Nadzornog odbora

2. Odluka o imenovanju clana Nadzornog odbora 1 Damir Kuder

2a. Odluka o imenovanju clana Nadzornog odbora 1 Marjeta Zver Cankar

2b. Odluka o imenovanju clana Nadzornog odbora 1 Vesna Pogacar

2c. Odluka o imenovanju nezavisnog clana Nadzornog odbora 1 Mirjana Stojanovic Trivanovic

3. Odluke o naknadama clanovima Nadzornog odbora i clanovima Odbora za reviziju

4. Odluka o odobravanju ugovora sa clanovima NO

Saziv cetrnaeste vanredne sjednice Skupstine Banke

Zapisnik 14. vanredne sjednice Skupstine akcionara 22.03.21

Zapisnik komisije za glasanje sa 14. vanredne sjednice SKB

 

17.11.2020.

1. Odluke o usvajanju Rebalansa Plana poslovanja za 2020. g 20

2. Odluke o usvajanju Rebalansa Strategije i biznis plana za 2020.-2022. g. 20

3. Odluke o usvajanju Politike i procedure o procjeni clanova Nadzornog odbora

4. Odluke o davanje saglasnosti na Politiku naknada zaposlenih

Saziv trinaesete vanredne sjednice Skupstine Banke

Zapisnik Komisije za glasanje sa 13. vanredna skupstine Kombank 17.11.2020

Zapisnik sa 13. vanredne skupstine akcionara 17.11.2020

 

23.09.2020.

Odluka o imenovanju nezavisnog eksterno revizora za reviziju finansijskih izvjestaja KBBL za 2020

Odluka o imenovanju nezavisnog eksternog revizora za reviziju informacionog KBBL za 2020

Saziv dvanaeste vanredne sjednice Skupstine Banke

Zapisnik Komisije za glasanje sa 12. vanredna skupstine Kombank 23.09.2020

Zapisnik sa 12. vanredne skupstine akcionara 23.09.2020

 

29.06.2020.

1. Odluke o usvajanju Rebalansa Plana poslovanja za 2020. g 20

2. Odluke o usvajanju Rebalansa Strategije i biznis plana za 2020.-2022. g. 20

Saziv jedanaesete vanredne sjednice Skupstine Banke

Zapisnik Komisije za glasanje sa 11. vanredna skupstine Kombank 29.06.2020

Zapisnik sa 11. vanredne skupstine akcionara 29.06.2020

 

20.05.2020.

1. Odluka o usvajanju Godisnjih finansijskih izvjest. za 2019. god. 20

1a. Odluka o usvaj godisnj. izvjest. o poslovanju za 2019 g. sa izvjestajem vanjskog revizora 20

2. Odluke o usvajanju izvjestaja o radu Nadzornog odbora za 2019. g. 20

2a. Odluke o usvajanju izvjestaja o radu Odbora za reviziju za 2019. g. 20

2b. Odluke o usvajanju Informacije o naknadama,ugovorima i imovini clan organa banke i viseg rukovodstva 20

3. Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u 2019. g. i nerasporedene dobiti iz ranijih godina 20

4. Odluka o isplati varijabilnog dijela naknade za 2019. god

5. Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2020. g 20

6. Odluke o usvajanju Strategije i biznis plana za 2020.-2022. g. 20

Saziv dvadesete sjednice Skupstine Banke

Zapisnik Komisije za glasanje sa 20. skupstine Kombank 20.05.2020

Zapisnik sa 20. skupstine akcionara 20. 05. 2020

 

04.02.2020.

1. Odluka o isplati varijabilnog dijela naknade za 2016. god

1a. Odluka o isplati varijabilnog dijela naknade za 2017. god

1b. Odluka o isplati varijabilnog dijela naknade za 2018. god

Zapisnik 10 vanredne skupstine akcionara KBBL 04. 02. 2020

Zapisnik Komisije za glasanje sa 10. vanredna skupstine Kombank 04.02.2020

 

23.09.2019.

1. Odluke o imenovanju nezavisnog eksterno revizora za reviziju finansijskih izvjestaja KBBL za 2019 23.09.19

2. Odluke o imenovanju nezavisnog eksternog revizora za reviziju informacionog KBBL za 2019 23.09.19

Zapisnik 9. vanredne skupstine akcionara KBBL 23.09.2019

Zapisnik Komisije za glasanje sa 9. vanredna skupstine KBBL 23.09.2019

 

22.04.2019.

1. Odluka o usvajanju Godisnjih finansijskih izvjest. za 2018. god. 22.04.19

2. Odluka o usvaj godisnj. izvjest. o poslovanju za 2018 g. sa izvjestajem vanjskog revizora 22.04.19

3. Odluke o usvajanju izvjestaja o radu Nadzornog odbora za 2018. g. 22.04.19

4. Odluke o usvajanju izvjestaja o radu Odbora za reviziju za 2018. g. 22.04.19

5. Odluke o usvajanju Informacije o naknadama,ugovorima i imovini clan organa banke i viseg rukovodstva 22.04.19

6. Odluka o prenosu rezerve za potencijal gubitke KBBL u zakonske rezerve 22.04.19

7. Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u 2018. god. 22.04.19

8. Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 22.04.19. g 22.04.19

9. Odluke o usvajanju Strategije i biznis plana za 2022.04.19.-2021. g. 22.04.19

10. Odluke o davanje saglasnosti na Politiku naknada zaposlenih 22.04.19

Zapisnik 22.04.19 skupstine akcionara 22. april 22.04.19. G

Zapisnik Komisije za glasanje sa 19. Skupstine akcionara KBBL 22.04.19

 

18.09.2018.

1. Odluka o promjeni sjedista - adrese KBBL

2. Odluka o prvim izmjenam i dopunama Statuta KBBL Notar

3. Odluka o imenovanju vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvjestaja za 2018.

4. Odluka o imenovanju vanjskog revizora za reviziju informacinog sistema za 2018

Saziv 8. vanredne skupstine 18.09.18

Zapisnik komisije za glasanje sa 8. vanredne sjednice Skupstine

Zapisnik sa 8. vanredne skupstine akcionara 18.09.2018. OPU 1182-18 1

 

31.05.2018.

1. Odluka o razrjesenju i imenovanju clanova NO

2. Odluka o odobravanju Ugovora sa clanovima NO

3. Odluka o naknadama nezavisnim clanovima NO

Saziv 7. vanredne skupstine 31.05.18

Zapisnik komisije za glasanje sa 7. vanredne sjednice Skupstine

Zapisnik sa 7. vanredne skupstine akcionara 31.05.2018. OPU 783-18

 

23.04.2018.

1. Odluka o usvajanju godisnjih finansijskih izvjestaja za 2017.godinu

2. Odluka o usvajanju Izvjestaja o poslovanju banke za 2017.godinu sa misljenjem eksternog revizora

3. Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Nadzornog odbora za 2017.godinu KBBL

4. Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Odbora za reviziju za 2017.godinu KBBL

5. Odluka o usvajanju Informacije o naknadama,ugovorima i imovins stanju clanova organa banke i viseg rukovodstva

6. Odluka o raspodjeli dobiti ostvarenoj u 2017.godini

7. Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2018.godinu

8. Odluka o usvajanju Strategije i biznis plana za 2018-2020.god. KBBL

9. Odluka o davanju saglasnosti na Politiku naknada zaposlenih 2018.godini

Zapisnik komisije za glasanje sa 18. redovne sjednice Skupstine akcionara KBBL

Zapisnik za 18. sjednice Skupstine 23.04.18

 

14.11.2017.

1. Odluka o usvajanju Politike i procedure o procjeni clanova Nadzornog odbora KBBL

Saziv 6. vanredne sjednice Skupstine akcionara

Zapisnik Komisija za glasanje sa 6. vanredne skupstine

Zapisnik sa 6. vanredne skupstine akcionara 14.11.2017.god OPU 1573-17 1

 

22.08.2017.

1. Odluka o usvajanju Statuta KBBL 22.08.2017

2. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupstine KBBL 22.08.2017

3. Odluka o izboru vanjskog eksternog revizora 22.08.2017

Saziv 5. vanredne sjednice Skupstine 22.08.2017

Zapisnik komisije za glasanje sa 5. vanredne Skupstine akcionara 22.08.2017

Zapisnik sa 5. vanredne sjednice skupstine 22. 08.2017.god

 

27.06.2017.

1. Odluka finansijski izvjestaji za 2016. 27.06.17

2. Odluka godisnji izvjestaj o poslovanju za 2016. 27.06.17

3. Odluka o izvjestaju o radu Nadzornog odbora za 2016. 27.06.17

4. Odluka o izvjestaju o radu Odbora za reviziju 2016. 27.06.17

5. Odluka o izvjestaju o radu Interna revizija 2016. 27.06.17

6. Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u 2016. 27.06.17

7. Odluka Plan poslovanja za 2017. 27.06.17

8. Odluka Strategija i biznis plan 2017-2019. 27.06.17

Zapisnik Komisije za glasanje sa 17. redovne sednice 27.06.17

Zapisnik za 17. sjednice Skupstine 26.06.17

 

16.05.2017.

1. Odluka o razrjesenju i imenovanju clanova NO 16.05.17

3. Odluka o odbravanju Ugovora sa clanovima NO KBBL 16.05.17

Zapisnik Komisije za glasanje sa 4. vanredne sednice 16.05.17

Zapisnik sa 4. vanredne sjednice skupstine 16. 05.2017.god

 

20.02.2017.

1. Odluka o razresenju i imenovanju predsjednika NO 20.02.17

2. Odluka o odobravanju ugovora sa predsjednikom NO 20.02.17

Zapisnik Odbora za glasanje sa 3. vanredne sednice 20.01.17

Zapisnik sa 3. vanredne sjednice skupstine 20. 2.2017.god

 

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija