Banka Poštanska štedionica, akcionarsko društvo Banja Luka je osnovana kao univerzalna banka, radi obavljanja svih poslova u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske.

BPŠ Banka a.d. Banja Luka počela je sa radom 26. septembra 2006 godine pod imenom Komercijalna banka a.d. Banja Luka. U akcionarskom kapitalu banke od 60 miliona KM akcionar sa učešćem od 100% je Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd. Svoje poslovanje baziramo na pružanju kvalitetne i efikasne bankarske usluge usmjerene prevashodno na poslovanje sa stanovništvom, ali i na poslovno bankarstvo. Banka klijentima pruža usluge domaćeg i međunarodnog platnog prometa, mjenjačke poslove, primanje novčanih depozita i drugih novčanih sredstava, izdavanje garancija, akreditiva i drugih oblika jemstava, izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja, kreditiranje pravnih i fizičkih lica.

Banka je uključena u SWIFT (najveću svjetsku mrežu za finansijske transakcije), te je shodno tome u mogućnosti da izvrši sve instrumente platnog prometa sa inostranstvom, a klijenti od nas mogu očekivati najkvalitetniji bankarski servis i brzu realizaciju svih poslova i usluga.

 

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija