BPŠ Banka a.d. Banja Luka vrši otkup i prodaju efektivnog stranog novca, od domaćih i stranih fizičkih lica. Mjenjački poslovi se odvijaju po važećoj kursnoj listi Banke, uz naplatu provizije prema tarifi naknada Banke. BPŠ Banka a.d. Banja Luka klijentima nudi sledeće:

  •   otkup i prodaja efektivnog stranog novca za domaća i strana fizička lica
  •   zamjena starog i oštećenog novca za domaća i strana fizička lica

   

    +387-51 244 722
    +387-51 244 728
    +387-51 244 726