KRATKOROČNI KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA

Svrha kredita

- finansiranje obrtnih sredstava

- finansiranje izvoza

- tekuća likvidnost

- ostale namjene

Iznos kredita

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

Kamatna stopa

u zavisnosti od veličine klijenta, stepena saradnje sa Bankom, ocene finansijske situacije klijenta kao i ponuđenih sredstava obezbjeđenja

Rok otplate kredita

- do 12 mjeseci, grace period do 3 mjeseca

Način otplate

mjesečni anuiteti ili rate, jednokratno ili kvartalno (u zavisnosti od veličine klijenta)

OKVIRNO OBNOVLJIVI KREDIT – REVOLVING KREDIT

Svrha kredita

finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima, tekuća likvidnost

Iznos kredita

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

Kamatna stopa

u zavisnosti od veličine klijenta, stepena saradnje sa Bankom, ocene finansijske situacije klijenta kao i ponuđenih sredstava obezbjeđenja

Rok otplate kredita

do 12 mjeseci

Način otplate

U toku trajanja kredita prema mogućnostima klijenta

KREDIT POKRIVEN 100% DEPOZITOM

Iznos kredita

U zavisnosti od visine depozita

Rok otplate kredita

Prema zahtjevu klijenta

Način otplate

mjesečni/tromjesečni anuiteti ili rate, otplata na kraju perioda

Posebni uslovi

Banka neće finansirati špekulativne poslove i poslove koji su u suprotnosti sa Zakonom

 

Više informacija možete dobiti u svim filijalama i agencijama BPŠ Banke AD Banja Luka

 

+387 51 244 746, 244 747, 244 754, 244 755

 

office@bpsbl.com

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija