BPŠ Banka a.d. Banja Luka izdaje sve vrste deviznih garancija po nalogu komitenta i to:


Plative : po svim vrstama kredita – finansijskim, komercijalnim; za obezbjeđenje plaćanja ( odloženo plaćanje robe i usluga)

Činidbene : za licitaciju , za dobro izvršenje posla, za vraćanje avansa , za vraćanje garantnog depozita, po lizing poslovima, i sl.


Više informacija možete dobiti na broj telefona +387-51 244 734

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija