DUGOROČNI KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA

Svrha kredita

- finansiranje obrtnih sredstava

- finansiranje izvoza

- finansiranje tekuće likvidnosti

- refinansiranje kredita kod drugih banaka

- ostale namjene

Iznos kredita

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbeđenja

Valuta

- KM sa valutnom klauzulom

- devizni kredit (EUR)

Kamatna stopa

u zavisnosti od veličine klijenta, stepena saradnje sa Bankom, ocjene finansijske situacije klijenta kao i ponuđenih sredstava obezbjeđenja

Rok otplate kredita

-  do 36 mjeseci za nabavku obrtnih sredstava uz grace period do 6 mjeseci;

-  do 60 mjeseci za nabavku trajnih obrtnih sredstava i refinansiranje kredita sa grace periodom do 12 mjeseci

Način otplate

mjesečni anuiteti ili rate

 

DUGOROČNI KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA BEZ VALUTNE KLAUZULE

Svrha kredita

- finansiranje obrtnih sredstava

- finansiranje tekuće likvidnosti

- finansiranje izvoza

- refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama

- ostale namene

Iznos kredita

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbeđenja

Valuta

- KM (bez valutne klauzule)

Kamatna stopa

u zavisnosti od veličine klijenta, stepena saradnje sa Bankom, ocene finansijske situacije klijenta kao i ponuđenih sredstava obezbjeđenja

Rok otplate kredita

- do 18 mjeseci (u zavisnosti od veličine klijenta)

- grace period do 6 mjeseci

Način otplate

- mjesečne rate,

- mjesečni anuiteti

 

INVESTICIONI KREDIT

Svrha kredita

- kupovina opreme, mašina

- kupovina, izgradnja poslovnog prostora

- refinansiranje sopstevene investicije

- refinansiranje kredita kod drugih banaka

- legalizacija izgrađenih objekata

Iznos kredita

u zavisnosti od vrijednosti investicije, kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbeđenja

Valuta

- KM sa valutnom klauzulom - devizni kredit (EUR)

Kamatna stopa

u zavisnosti od veličine klijenta, stepena saradnje sa Bankom, ocene finansijske situacije klijenta kao i ponuđenih sredstava obezbjeđenja

Rok otplate kredita

-  do 60 mjeseci za kupovinu mašina i opreme

-  do 84 mjeseca za kupovinu i izgradnju poslovnog prostora

-  grace period do 6 mjeseci za kupovinu mašina i opreme i kupovinu poslovnog prostora, odnosno do 12 mjeseci za izgradnju poslovnog prostora

Način otplate

Mjesečni anuiteti ili rate

 

DUGOROČNI KREDIT ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA

Svrha kredita

finansiranje kupovine motornih vozila

Iznos kredita

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta

Kamatna stopa

u zavisnosti od veličine klijenta, stepena saradnje sa Bankom, ocene finansijske situacije klijenta kao i ponuđenih sredstava obezbjeđenja

Rok otplate kredita

- od 13 do 60 mjeseci

- grace period do 3 mjeseca

Način otplate

mjesečni anuiteti ili rate

 

KREDIT POKRIVENI 100% DEPOZITOM

Iznos kredita

U zavisnosti od visine depozita

Rok otplate kredita

Prema zahtjevu klijenta

Način otplate

mjesečni/tromjesečni anuiteti ili rate, otplata na kraju perioda

Posebni uslovi

Banka neće finansirati špekulativne poslove i poslove koji su u suprotnosti sa Zakonom

 

Više informacija možete dobiti u svim filijalama i agencijama BPŠ Banke AD Banja Luka

 

+387 51 244 746, 244 747, 244 754, 244 755

 

office@bpsbl.com

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija