Sekretar Banke

Petra Medaković              
petra.medakovic@kombank-bl.com
+387-51/244-763           

 


Glavni interni revizor

Milena Stegić    
milena.stegic@kombank-bl.com
387 51/244-778

 

 

Direktori sektora

 

Vesna Stokanić, direktor,
Sektor finansija, računovodstva i izvještavanja
vesna.stokanic@kombank-bl.com
+387-51/498-615

 

Aleksandar Đenić, direktor,           
Sektor informacionih tehnologija                 
aleksandar.djenic@kombank-bl.com
+387-51/244-704

 

Miroslav Ćulum, direktor,           
Sektora poslova sa privredom
miroslav.culum@kombank-bl.com
+387 -51/244-757

 

Predrag Kvrgić, direktor,              
Sektor upravljanja sredstvima i likvidnošću                  
predrag.kvrgic@kombank-bl.com
+387-51/244-742

 

Nenad Rosić, direktor,
Sektor upravljanja rizicima
nenad.rosic@kombank-bl.com
+387-51/244-768

 

Zoran Savković, direktor,
Sektor poslova sa stanovništvom
zoran.savkovic@kombank-bl.com
+387 -51/244-747

 

Adriana Brkić, direktor,
Sektor administracije plasmana i depozita
adriana.bozic@kombank-bl.com
+387 -51/244-788

 

Bernanda Selak, direktor,
Sektor za platni promet
bernanda.selak@kombank-bl.com
+387 -51/244-722Zoran Vujičić, direktor,
Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova
zoran.vujicic@kombank-bl.com
+387 -51/498-602