Vrsta kredita

KREDITI ZA ZAPOSLENE U BUDŽETSKIM INSTITUCIJAMA

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do     50.000,00 KM

Rok   otplate

Do   120 mjeseci

Nominalna kamatna   stopa

4,99% fiksna prvih pet godina korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 4,79%

5,49% fiksna prvih pet godina korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 5,29%

Naknada za   obradu zahtjeva

1,50 % min 50,00   KM

2,00 % min 50,00   KM

Obezbjeđenje kredita

-     U zavisnosti od vrste kredita i kreditne sposobnosti: polisa osiguranja, mjenica/e, administrativna zabrana,  Izjava o imovinskom stanju ovjerena od strane Opštine ili notara. Banka zadržava pravo da traži dodatno obezbjeđenje.

Način otplate   kredita

mjesečno u     KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem   kursu na dan plaćanja.

EKS

5,66%

6,31%

 *Efektivna kamatna stopa izračunata na  iznos  40.000,00 KM  i rok otplate  84 mjeseca.