Vrsta kredita

KREDIT ZA REFINANSIRANJE POSTOJEĆIH ZADUŽENJA

Namjenski kredit za refinansiranje postojećih zaduženja u Komercijalnoj banci  ad  Banja  Luka  i drugim finansijskim institucijama 

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do   50.000,00 KM

Rok   otplate

do  10 godina za zaposlene

do  7 godina  za penzionere

Nominalna kamatna   stopa

5,20% fiksna prvih pet godina korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 5,00%

6,20% fiksna prvih pet godina korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 6,00%

Naknada za   obradu zahtjeva

Bez naknade za obradu zahtjeva za dio koji se koristi za refinansiranje, 1,20% za dio koji se troši nenamjenski

Obezbjeđenje kredita

Mjenice, polisa osiguranja i izjava o imovinskom stanju ovjerena od strane Opštine

ili notara

Mogućnost odobravanja kredita bez žiranata  do 30.000,00 KM za zaposlene/ do 10.000,00 KM  za penzionere  

Način otplate   kredita

mjesečno u KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem   kursu na dan plaćanja

EKS

5,36%

6,40%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi  iznosa  40.000,00 KM   i roka otplate  96 mjeseci.