Vrsta kredita

KRATKOROČNI KREDIT SA ŽIRANTIMA

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do 20.000,00 KM

Rok   otplate

Do   12 mjeseci

Nominalna kamatna   stopa

5,50%

6,50%

Naknada za   obradu zahtjeva

2,50 % min 25,00 KM

2,80 % min 25,00   KM

Obezbjeđenje kredita

mjenice, kreditno sposoban žirant

Način otplate   kredita

mjesečno   u     KM

EKS

10,17%

12,09%

       

   *Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi maksimalnog iznosa i roka otplate.