Kontaktirajte nas.


Pošaljite nam Vaše komentare, prijedloge, sugestije

klikom na ovaj link.

 

+387 51 244 700
office@kombank-bl.com

Računi građana/Transfer novca/Western union/Mjenjačno devizni poslovi/Štednja  
telefon: +387 51 244 724, 244 731, 244 733

Platni promet u zemlji 
telefon: +387 51 244 737, 244 758

Platni promet u inostranstvu 
telefon: +387 51 244 713, 244 781

Platne kartice  
telefon: +387 51 244 797, 244 703

Krediti za građane  
telefon: +387 51 244 727, 244 735, 244 736

Kratkoročni i dugoročni krediti 
telefon: +387/51 244 746, 51 244 723, 51 244 726

Devizni garancijski poslovi  
telefon: +387/51 244 746, 51 244 723, 51 244 726, 51 244 713

Garancije – Akreditivi 
telefon: +387/51 244 746, 51 244 723, 51 244 726

Depozitni poslovi 
telefon: +387 51 244-784, 51 244 776, 51 244 759