Poštovani klijenti,

 

Obavještavamo vas da 14.05.2022. godine stupaju na snagu novi Opšti uslovi poslovanja Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Banja Luka, koje možete pronaći na linku https://bpsbl.com/opsti-uslovi-poslovanja

Opšti uslovi poslovanja su obavezujući dokument koji bliže definiše postupke i procese u saradnji i poslovanju sa svim klijentima.