Vaši računi – naša briga!

BPŠ Banka vam pruža mogućnost da vaše stalne mjesečne obaveze izmiruje umjesto vas putem trajnog naloga na tekućem računu.

Za ugovaranje ove usluge dovoljno je otvoriti tekući račun u bilo kojoj od agencija ili filijala Banke, potpisati zahtev za otvaranje/prijavu trajnog naloga i priložiti poslednji račun koji sadrži sve neophodne elemente za plaćanje usluge koju želite da ubuduće Banka izmiruje umesto vas. 

Pored navedenog, Banka može po vašem nalogu izvršavati  pojedinačne prenose u fiksnom iznosu određenog datuma na račune fizičkih i pravnih lica u okviru i van Banke. 

051/244-733 i 051/244-731

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija