Pravo na pozajmicu imaju punoljetni državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u BiH, vlasnici tekućih računa koji ostvaruju redovan mjesečni priliv po osnovu zarade, penzije, invalidnine i dr. Da bi pozajmica bila odobrena,potrebno je ostvariti jedan priliv redovnih primanja po osnovu zarade/penzije putem tekućeg računa u banci.

Pozajmica se odobrava na rok do 12 meseci, uz prethodnu provjeru kreditne sposobnosti. Naknada odobravanja pozajmice  iznosi 1,00 KM mjesečno (plaćanja su oslobođeni  penzioneri  RS).

Na iznos iskorišćene pozajmice Banka obračunava kreditnu kamatu i naknadu, koje su utvrđene Tarifama za usluge koje vrši BPŠ Banka AD Banja Luka za fizička lica.

Odobravanje pozajmice

ODOBRAVANJE POZAJMICE

Uslovi

Ostvaren promet jednog primanja putem tekućeg računa u Banci

Potrebna dokumentacija

Zahtev za odobravanje pozajmice/Kopija lične karte/Upitnik za klijenta

Iznos pozajmice

Zaposleni u državnim, javnim preduzećima, akcionarskim društvima u većinskom državnom  vlasništvu i zaposleni u  Banci.

Za prvo odobrenje :

Iznos dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu je definisan u zavisnosti od godina starosti klijenta na način:

- za klijente do 50 godina starosti u visini 5(pet) prosječnih tromjesečnih redovnih priliva po tekućem računu po osnovu zarade

- za klijente od 50 do 55 godina starosti u visini 4(četiri) prosječna tromjesečna redovna priliva po tekućem računu po osnovu zarade

- za klijente od 55 do 60 godina starosti u visini 3(tri) prosječna tromjesečna redovna priliva po tekućem računu po osnovu zarade

- za klijente od 60 do 64 godine starosti u visini 2(dva) prosječna tromjesečna redovna priliva po tekućem računu po osnovu zarade

Zaposleni u ostalim privatnim preduzećima:

Za prvo odobrenje maksimalan iznos prekoračenja je u visini prosječnog tromjesečnog redovnog priliva po tekućem računu po osnovu zarade/penzije uvećanog za 100%

Rok važenja

do 12 mjeseci

Kamatna stopa

Komitenti: 13% godišnja
VIP komitenti 12% godišnje
Penzioneri: 9% godišnje

Otplata pozajmice

Na dan isteka

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija