Rentna štednja je poseban štedni proizvod BPŠ Banke, koji vam omogućava da tokom trajanja oročenja ostvarujete kamatu, isplaćenu kao renta, odnosno kao dodatni redovni prihod.  Banka Vam nudi mogućnost polaganja sredstava na rentnu štednju u KM i EUR valuti na periode od 12, 24, 36, 48, 60 i više mjeseci. Namjenjena je punoljetnim državljanima BiH sa stalnim prebivalištem u BiH, kao i fizičkim licima nerezidentima.

Rentna štednja - pregled kamatnih stopa

Rentna štednja KM i EUR

Period

Kamatna stopa

12 mjeseci

0.55%

24 mjeseca

1.65%

36 mjeseci

1.75%

48 mjeseci

1.80%

60 i više mjeseci

1.85%

 

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija