BPŠ Banka AD Banja Luka planira širiti ponudu novim vidovima štednje kako bismo zadovoljili najrazličitije potrebe sadašnjih i potencijalnih klijenata banke. Banka Vam nudi mogućnost polaganja sredstava na oročenu štednju u valutama KM, EUR, CHF, USD i ostalim  valutama. Oročena štednja je namjenjena punoljetnim državljanima BiH sa stalnim prebivalištem u BiH, kao i fizičkim licima nerezidentima.

051/244-733 i 051/244-731

Oročeni depoziti stanovništvo KM i EUR - pregled kamatnih stopa

Oročeni depoziti stanovništvo KM i EUR

Period

Kamatna stopa

6 mjeseci

0.30%

9 mjeseci

0.35%

12 mjeseci

0.90%

13 mjeseci

1.45%

18 mjeseci

1.50%

24 mjeseca

1.90%

36 mjeseci

2.00%

48 mjeseci

2.10%

60 i više mjeseci

2.15%

Oročeni depoziti stanovništvo (ostale valute) - pregled kamatnih stopa

Oročeni depozit stanovništvo CHF, USD i ostale valute

Period

Kamatna stopa

3 mjeseca

0.00%

6 mjeseci

0.00%

9 mjeseci

0.00%

12 mjeseci

0.70% (za USD), 0.20% (za CHF), 0.00% (za ostale valute)

24 mjeseca

1.80% (za USD), 0.50% (za CHF), 0.00% (za ostale valute)

36 mjeseci

1.90% (za USD), 0.60% (za CHF), 0.00% (za ostale valute)

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija