BPŠ Banka AD Banja Luka planira širiti ponudu novim vidovima štednje kako bismo zadovoljili najrazličitije potrebe sadašnjih i potencijalnih klijenata banke. Štednja po viđenju je pravi izbor za Vas ukoliko želite da svojim sredstvima raspolažete u svakom trenutku. Otvaranje i vođenje štednih uloga Banka vrši na Vaš zahtjev, besplatno i bez ograničenja u pogledu visine uloga.

051/244-733 i 051/244-731

Avista štednja - pregled kamatnih stopa

Depozit po viđenju

Valuta

Kamatna stopa

KM

0.00%

EUR

0.00%

CHF

0.00%

USD

0.00%

Ostale valute

0.00%

  

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija