Banka Poštanska štedionica Vam nudi mogućnost polaganja sredstava u različitim valutama, uz mogućnosti oročenja po povoljnim fiksnim kamatnim stopama.

Možete da odaberete mogućnost koja najbolje odgovara Vašim potrebama, a dostupni su vam sljedeći vidovi štednje:

  • Štednja po viđenju
  • Oročena štednja
  • Slobodna štednja
  • Dječija štednja
  • Dječija slobodna štednja
  • Rentna štednja

Napomena: sredstva svakog deponenta su osigurana od strane Agencije za osiguranje depozita, do iznosa od 70.000 KM po deponentu.

 

Informativni list za deponente

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija