Visa Classic

Revolving kreditna kartica je internacionalno važeća kartica koja podrazumijeva odobren kredit na kartičnom računu vlasnika kartice, što omogućava plaćanje roba i usluga u ratama, kao i podizanje gotovine pri čemu je minimalni iznos rate 5% iskorišćenog limita.

Korisnik svoje obaveze po kartici izmiruje u konvertibilnim markama bez obzira na mjesto nastanka transakcije.

Kreditna kartica je namjenjena punoljetnim državljanima Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u BiH, kao i fizičkim licima nerezidentima.

 

USLOVI:

Klijenti  Banke

Ostali  građani

IZNOS  KREDITA

Do visine  kreditne  sposobnosti   podnosioca zahtjeva, maksimalno  do  10.000,00 KM

ROK  VAŽENJA 

Do  48 mjeseci, nakon  čega je moguće reizdavanje

NOMINALNA  KAMATNA  STOPA

12%  god.

13%  god.

OBEZBJEĐENJE 

Za iznose  do 5.000,00  KM, bez žiranata
Preko 5.000,00 KM, potreban žirant

Za iznose  do 5.000,00  KM, bez žiranata
Preko 5.000,00 KM, potreban žirant i 10 %  depozita od odobrenog limita

NAČIN  OTPLATE  KREDITA

U   KM,  bez obzira   na mjesto nastanka  transakcije

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija