Korisnici Visa Classic Debit kartice BPŠ Banka a.d. Banja Luka mogu biti:

  • Domaća fizička lica starija od 18 godina, koja imaju stalni boravak u BiH;
  • Nerezidenti


BPŠ Banka a.d. Banja Luka svim vlasnicima tekućih računa nudi Visa Classic Debit karticu - bez troškova izdavanja.

Vlasnici Visa Classic Debit kartice jednostavnije mogu raspolagati sredstvima sa svog tekućeg računa 24 časa dnevno-365 dana u godini. Visa Classic Debit karticu možete takođe koristiti na bankomatima i POS terminalima i u zemlji i inostranstvu koji nose simbol Visa.

Banka nudi potpun uvid i kontrolu vlastitih troškova putem izvoda Vašeg računa u BPŠ Banka a.d. Banja Luka. BPŠ Banka a.d. Banja Luka nudi mogućnost podizanja gotovine  Visa Classic Debit karticom u mreži bankomata Banke, bez naknada za obavljenu uslugu.

Kartica se izdaje sa rokom važnosti od četiri godine.

    +387 51 244 797
    +387 51 244 703


    kartice@bpsbl.com

 

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija