Debitna kartica je vezana za tekući račun sa mogućnošću korišćenja na POS terminalima i ATM uređajima, odnosno bankomatima, a bez mogućnosti odgođenog plaćanja. Ova kartica se može koristiti samo u okviru raspoloživog iznosa na računu vlasnika kartice (ukoliko nema prekoračenje po računu).

Debitna kartica je namijenjena punoljetnim državljanima Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u BiH, kao i fizičkim licima nerezidentima.

Debitna kartica Vam omogućava pristup sredstvima na računu 24 sata dnevno, putem POS terminala ili bankomata.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija