Banka Poštanska štedionica preko deviznih računa vrši isplatu penzija iz inostranstva:  Srbije, Njemačke, Austrije, Slovenije, Hrvatske…

Svi korisnici penzija koji ostvaruju redovan priliv preko deviznih računa u Banci, mogu podnijeti zahtjev za pozajmicu .  Da bi pozajmica bila odobrena, potrebno je ostvariti najmanje dva priliva redovnih primanja. Pozajmice se odobravaju na rok od godinu dana uz mogućnost ponovnog odobravanja.

 

Transfer novca

Obavještavamo naše poštovane klijente da je saglasno instrukciji o strukturi i upotrebi međunarodnog broja bankarskog računa-IBAN-(sl. glasnik RS br 4/26.01.2007) BPŠ Banka a.d. Banja Luka primjenjuje IBAN standard koji podrazumjeva prilagođavanje strukture postojećih deviznih računa u Bankama, prema precizno definisanoj strukturi IBAN broja.

 

Šta je IBAN broj?

IBAN broj (IBAN – international bank account number) predstavlja niz od 20 alfanumerička znaka, koji precizno identifikuju zemlju, banku i račun klijenta u Banci bilo gdje u svijetu, a primjenjuje se u svim zemljama EU..
   
      +387-51 244 722
      +387-51 244 728
      +387-51 244 726

Mjenjačko devizni poslovi

BPŠ Banka a.d. Banja Luka vrši otkup i prodaju efektivnog stranog novca, od domaćih i stranih fizičkih lica. Mjenjački poslovi se odvijaju po važećoj kursnoj listi Banke, uz naplatu provizije prema tarifi naknada Banke. BPŠ Banka a.d. Banja Luka klijentima nudi sledeće:

  •   otkup i prodaja efektivnog stranog novca za domaća i strana fizička lica
  •   zamjena starog i oštećenog novca za domaća i strana fizička lica

   

    +387-51 244 722
    +387-51 244 728
    +387-51 244 726

Western Union

BPŠ Banka a.d. Banja Luka u svim svojim poslovnicama nudi Western Union uslugu elektronskog transfera novca. Western Union omogućava brz i siguran transfer novca u/iz vise od 200 zemalja na preko 500 000 lokacija širom svijeta.
Račun u banci nije potreban ni primaocu ni pošiljaocu, troškove slanja plaća pošiljalac, dok se primaocu isplaćuje cijeli iznos - bez naknade.


Prijem novca


Za preuzimanje novca potrebno je da dođete u Banku sa važećom ličnom ispravom, i da šalterskom radniku saopštite:

  • Kontrolni broj transfera (MTCN)
  • Ime i prezime pošiljaoca
  • Državu iz koje je novac poslat
  • Iznos koji očekujete

 

Slanje novca

Šalterskom radniku saopštite zemlju u koju šaljete novac, ime i prezime primaoca, kao i iznos koji šaljete. Šalterski radnik će vas obavijestiti o iznosu naknade za slanje.
Nakon izvršenog slanja dobićete desetocifreni kontrolni broj koji treba da javite primaocu.
Novac će biti dostupan za isplatu u roku nekoliko minuta.

Devizne penzije

U BPŠ Banci a.d. Banja Luka možete primati devizne penzije, koje se knjiže na deviznim avista računima korisnika, dok se naknada za mjesečno vođenje ovih računa ne naplaćuje. Od dodatnih usluga banke, u sklopu korištenja deviznih avista računa, moguće je aktivirati trajni nalog, koji omogućava olakšano obavljanje redovnih mjesečnih isplata sa računa.

Za korisnike penzija iz Srbije naknada za obradu se naplaćuje u visini od 1,05% iznosa penzije, a za ostale korisnike u visini od 1,8% od doznačenog iznosa.

Ino čekovi

 

FATCA

Banka Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Banja Luka je registrovana na web stranici U.S. IRS sa FATCA statusom “Participating Financial Institution not covered by an IGA“.

GIIN (Global Intermediary Identification Number) za Banku Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Banja Luka je  6Z5IP1.99999.SL.070.

FATCA i W-8BEN-E

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija