BUDITE SAMI SVOJ BANKAR!

 

webBank servis predstavlja najbrži i najlakši način plaćanja, namjenjen je građanima za obavljanje elektronskog bankarstva, preko Interneta, 24h dnevno, 7 dana u nedelji. Novim rješenjem elektronskog bankarstva za fizička lica klijentima su omogućene brojne nove funkcionalnosti.

 

Tehnički preduslovi
 • PC Računar
 • Konekcija na Internet
 • Web pretraživač (minimum Internet Explorer 8, Mozilla Firefox)
 • Mobilni telefon
Usluge
 • Detaljne informacije o svim računima otvorenim u Banci
 • Pregled stanja i prometa po tekućem i ostalim računima, te računima kartica i svih oročenja
 • Obavljanje svih plaćanja i prenosa unutar Banke, te u drugim bankama u BiH
 • Korištenja mjenjačnice, tj. kupovine i prodaje deviza
 • Korištenja šablona za plaćanje
 • Informativni pregled Kursne liste
 • Korištenje kalkulatora kredita i štednje u informativne svrhe
 • Korisničku podršku putem mail-a, kontakt telefona i preko website-a
Autentifikacija / Verifikacija platnog naloga

 Servisu pristupate kroz web pretraživač (Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, itd.) na računaru koji je povezan sa internetom unosom adrese https://secureweb.24x7.ba/BPS  ili putem internet stranice Banke.


Autentifikacija korisnika se zasniva na kombinaciji „korisničko ime + lozinka“, pri čemu lozinku definišete sami prilikom aktivacije svog korisničkog naloga. Naloge između vlastitih računa potpisujete svojom lozinkom, dok potpisivanje eksternih naloga vršite autorizacionim kodom, koji Vam dostavljamo putem SMS poruke (TAN) na registrovani broj mobilnog telefona.

Zahtjev Ugovor za korištenje elektronskih servisa FL

Informacije

Održavanje WEB servisa se naplaćuje prema Tarifama Banke. Za naloge za plaćanje koje je korisnik ispostavio Banci putem elektronskog bankarstva, Banka naplaćuje naknadu koja je niža od redovne naknade koja je utvrđena važećom Odlukom o tarifama banke.

Opsta pravila za koriscenje usluge elektronskog i mobilnog bankarstva za fizicka lica_u primjeni od 18.10.2022.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija