Online servisi za fizička lica klijentima omogućavaju jednostavno korišćenje bankarskih usluga upotrebom nekog od najrasprostranjenijih kanala komunikacije kao što su SMS i internet. Možete da koristite sljedeće elektronske servise Banke:

  • SMS servis
  • Mobilno bankarstvo
  • Elektronsko bankarstvo

 

Njihovom upotrebom ostvarujete uštedu vremena i jednostavnije raspolaganje sredstvima deponovanim u Banci, kao i niže provizije za plaćanja. Sve dodatne informacije o ovim servisima možete dobiti u poslovnicama Banke ili putem telefona 051 244 777.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija