Vrsta kredita

STUDENTSKI  KREDITI

Uslovi:

Klijenti  Banke

Ostali  građani

Iznos  kredita

Do  10.000,00 KM

Rok  otplate

Do  24 mjeseci

Nominalna  kamatna  stopa godišnja

7,20%

8,20%

Naknada  za  obradu  zahtjeva

1,25 % min  25,00  KM

1,50 % min  25,00  KM

Obezbjeđenje  kredita

mjenice, kreditno sposoban sudužnik ili žirant

Način  otplate  kredita

mjesečno u KM

EKS

10,13%

10,91%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na  iznos 4.500,00 KM  i rok otplate  24 mjeseca.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija