Vrsta kredita

STAMBENI KREDITI

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do visine kreditne  sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit

Rok   otplate

Od 2 do 25 godina

Grejs period (izbor korisnika kredita)

Do 12 mjeseci uz pripis obračunate kamate glavnom dugu

Nominalna kamatna   stopa

3,99% fiksna prve dvije godine korištenja nakon toga promjenjiva i iznosi 6 mjesečni EURIBOR + 3,99%

4,45% fiksna prve dvije godine korištenja nakon toga promjenjiva i iznosi 6 mjesečni EURIBOR + 4,45%

Naknada za   obradu zahtjeva

1 %   min 100,00 KM

1,50 % min   100,00 KM

Način otplate   kredita

Mjesečno u  KM  protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu   na dan plaćanja.

Sredstva obezbjeđenja

hipoteka (omjer kredita i hipoteke je 1:1), polisa osiguranja, mjenice i administrativne   zabrane

 

EKS

4,10%

4,58%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa 100.000 KM i maksimalnog roka otplate.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija