Vrsta kredita

      OSTALI NAMJENSKI KREDITI

 

Uslovi:

       Komitenti

  Ostali građani

Iznos kredita

       Do visine profakture

 

Rok   otplate

       Do 84 mjeseca

 

Nominalna kamatna   stopa godišnje

       6 mjesečni EURIBOR +7,45%

  6 mjesečni EURIBOR +6,95%

Naknada za   obradu zahtjeva

       1,50 % min   50,00 KM

   2,00 % min   50,00 KM

Obezbjeđenje kredita

       sudužnik, žirant, mjenica/e,              administrativna zabrana

 

Način otplate   kredita

Mjesečno u KM u protivvrijednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu CBBiH na dan plaćanja.

EKS

7,89%

 8,53%

 

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija