Vrsta kredita

      OSTALI NAMJENSKI KREDITI

 

Uslovi:

       Komitenti

  Ostali građani

Iznos kredita

       Do visine profakture

 

Rok   otplate

       Do 84 mjeseca

 

Nominalna kamatna   stopa godišnje

      6 mjesečni EURIBOR + 6,95%

6 mjesečni EURIBOR + 7,45%

Naknada za   obradu zahtjeva

       1,50 % min   50,00 KM

   2,00 % min   50,00 KM

Obezbjeđenje kredita

Mjenice, administrativne zabrane; bez žiranta za iznose do 10.000 KM, žirant/sudužnik za iznose preko 10.000 KM

Način otplate   kredita

Mjesečno

EKS

13,52%

 13,98%

Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa od 10.000 KM i roka otplate od 12 mjeseci.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija