Vrsta kredita

KREDITI ZA KUPOVINU, IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU POSLOVNOG PROSTORA

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit; minimum 15.000,00 KM

Rok   otplate

Od 24 mjeseci do 240 mjeseci

Nominalna kamatna   stopa

6 mjesečni EURIBOR + 5,99%

6 mjesečni EURIBOR + 6,89%

Naknada za   obradu zahtjeva

1 %   min 100,00 KM

1,50 % min   100,00 KM

Obezbjeđenje kredita

mjenice, hipoteka i polisa osiguranja od opšteg rizika

Način otplate   kredita

mjesečno u   KM   protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu   na dan plaćanja.

EKS

6,84%

7,92%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa od 50.000 KM i roka otplate 120 mjeseci.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija