Vrsta kredita

Gotovinski kredit za penzionere

Uslovi

Komitenti

Ostali građani

Iznos kredita

Od 1.000 KM do 10.000,00 KM

Rok otplate

Do 60 mjeseci

Nominalna kamatna stopa

6,99% fiksna prvu godinu, a nakon toga promjeniva 6,99%+6M EURIBOR

7,99% fiksna prvu godinu, a nakon toga promjeniva 7,99%+6M EURIBOR

Naknada za obradu zahtjeva

1,00% minimalno 25,00 KM

1,50% minimalno 25,00 KM

Obezbjeđenje kredita

Mjenice, polisa osiguranja u slučaju smrti ili kreditno sposoban učesnik

Način otplate kredita

U jednakim mjesečnim anuitetima

EKS

11,82%

13,03%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa od 10.000 KM i roka otplate od 60 mjeseci.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija