VRSTA KREDITA

KREDITI   ZA   PENZIONERE

USLOVI:

Komitenti

Ostali građani

IZNOS KREDITA

Do  10.000,00 KM

ROK   OTPLATE

Do   60 mjeseci

NOMINALNA KAMATNA   STOPA

6,99%

7,99%

NAKNADA ZA   OBRADU ZAHTJEVA

1,00 % min 25,00   KM

1,50 % min     25,00 KM

OBEZBJEĐENJE KREDITA

mjenice, kreditno sposoban žirant ili polisa životnog osiguranja

NAČIN OTPLATE   KREDITA

mjesečno u KM (kod kratkoročnih kredita) ili u KM  protivvrijednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu na dan plaćanja (kod dugoročnih kredita)

 EKS

10,45%

11,58%

     Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija