VRSTA KREDITA

KREDITI   ZA   PENZIONERE

USLOVI:

Komitenti

Ostali građani

IZNOS KREDITA

Do  10.000,00 KM

ROK   OTPLATE

Do   60 mjeseci

NOMINALNA KAMATNA   STOPA

6,99%

7,99%

NAKNADA ZA   OBRADU ZAHTJEVA

1,00 % min 25,00   KM

1,50 % min     25,00 KM

OBEZBJEĐENJE KREDITA

mjenice, kreditno sposoban žirant ili polisa životnog osiguranja

NAČIN OTPLATE   KREDITA

mjesečno u KM 

 EKS

9,24%

11,58%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa od 10.000 KM i roka otplate od 60 mjeseci.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija