Vrsta kredita

KREDIT ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA

Uslovi

Komitenti

VIP komitenti

Ostali građani

Iznos kredita

Od 10.000,00 KM do 50.000,00 KM

Rok otplate

Od 1 do 10 godina

Nominalna kamatna stopa

6,00%+6M EURIBOR

5,60%+6M EURIBOR

7,50%+6M EURIBOR

Naknada za obradu zahtjeva

2,00% minimalno 50,00 KM

1,70% minimalno 50,00 KM

2,50% minimalno 50,00 KM

Obezbjeđenje kredita

Mjenice, administrativne zabrane, založno pravo na vozilo, kasko osiguranje

Način otplate kredita

U jednakim mjesečnim anuitetima

EKS

19,89%

19,18%

22,16%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa od 20.000 KM i roka otplate od 60 M

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija