Vrsta kredita

KREDITI ZA KUPOVINU, IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU POSLOVNOG PROSTORA

Uslovi

Komitenti

VIP Komitenti

Ostali građani

Iznos kredita

Od 10.000,00 KM do visine kreditne sposobnosti klijenta

Rok otplate

Od 2 do 25 godina

Nominalna kamatna stopa

 5,99% fiksna prve dvije godine a nakon toga promjenjiva 5,99%+6M EURIBOR

 5,99% fiksna prve dvije godine a nakon toga promjenjiva 5,99%+6M EURIBOR

 6,89% fiksna prve dvije godine a nakon toga promjenjiva 6,89%+6M EURIBOR

Naknada za obradu zahtjeva

1,00% minimalno 100,00 KM

1,00% minimalno 100,00 KM

1,50% minimalno 100,00 KM

Obezbjeđenje kredita

Mjenice, admistrativna zabrana, hipoteka, polisa osiguranja nekretnine. Banka zadržava pravo da traži dodatno obezbjeđenje

Način otplate kredita

U jednakim mjesečnim anuitetima

EKS

8,40%

8,40%

9,35%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa od 50.000 KM i roka otplate 120 mjeseci.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija