Dugoročni krediti bez žiranata

Vrsta kredita

DUGOROČNI  KREDIT  BEZ  ŽIRANATA

Uslovi

Komitenti

Ostali građani

Iznos kredita

od 1.000,00 KM do 30.000,00 KM

Rok otplate

od 12 do 120 mjeseci

Nominalna kamatna stopa

5,90% fiksna prvu godinu, a nakon toga promjenjiva 6M EURIBOR + 5,90%

6,90% fiksna prvu godinu, a nakon toga promjenjiva 6M EURIBOR + 6,90%

Naknada za obradu zahtjeva

2,00% minimalno 50,00 KM

2,50% minimalno 50,00 KM

Obezbjeđenje kredita

Mjenice, polisa osiguranja u slučaju smrti korisnika kredita, administrativna zabrana

Način otplate kredita

u jednakim mjesečnim anuitetima

EKS

8,68%

10,26%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na iznos 20.000,00 KM i rok otplate 84 mjeseca.

Dugoročni krediti sa dodatnim učesnikom

Vrsta kredita

DUGOROČNI KREDIT SA DODATNIM UČESNIKOM

Uslovi

Komitenti

Ostali građani

Iznos kredita

od 1.000 KM do 50.000,00 KM, penzioneri do 20.000,00 KM

Rok otplate

od 1 do 10 godina, penzioneri do 7 godina

Nominalna kamatna stopa

5,90% fiksna prvu godinu, a nakon toga promjenjiva 6M EURIBOR + 5,90%

6,90% fiksna prvu godinu, a nakon toga promjenjiva 6M EURIBOR + 6,90%

Naknada za obradu zahtjeva

1,50% minimalno 50,00 KM

2,20%, minimalno 50,00 KM

Obezbjeđenje kredita

mjenice, administrativne zabrane, (kreditno sposoban) dodatni učesnik

Način otplate kredita

u jednakim mjesečnim anuitetima

EKS

8,16%

9,42%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi maksimalnog iznosa i roka otplate. (50.000,00 KM na 10 godina)

Krediti za VIP klijente

Vrsta kredita

KREDIT ZA VIP KLIJENTE

Uslovi

VIP KLIJENTI

Iznos kredita

od 1.000,00 KM do 50.000,00 KM

Rok otplate

od 1 do 10 godina

Nominalna kamatna stopa

5,49%, fiksna prve dvije godine, a nakon toga promjenjiva 6M EURIBOR + 5,49%

Naknada za obradu zahtjeva

1,50% minimalno 50,00 KM

 

Obezbjeđenje kredita

mjenice, administrativna zabrana, polisa osiguranja ili kreditno sposoban žirant/sudužnik

Način otplate kredita

u jednakim mjesečnim anuitetima

EKS

7,90%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na iznos 50.000,00 KM i rok otplate 120 mjeseci.

Kratkoročni krediti bez žiranata

Vrsta kredita

KRATKOROČNI KREDIT BEZ ŽIRANATA

 

Uslovi

Komitenti

VIP komitenti

Ostali građani

Iznos kredita

od 100,00 KM do 20.000,00 KM, za penzionere do 10.000,00 KM

Rok otplate

od 6 do 12 mjeseci

Nominalna kamatna stopa

5,99% fiksna

5,50% fiksna

6,99% fiksna

Naknada za obradu zahtjeva

2,00% minimalno 25,00 KM

1,70% minimalno 25,00 KM

2,50% minimalno 25,00 KM

Obezbjeđenje kredita

Mjenice, polisa osiguranja u slučaju smrti korisnika kredita, administrativna zabrana

Način otplate kredita

u jednakim mjesečnim anuitetima

EKS

12,57%

11,43%

14,14%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na iznos 10.000,00 KM i rok otplate 12 mjeseci.

Kratkoročni krediti sa žirantima

Vrsta kredita

KRATKOROČNI KREDIT SA ŽIRANTIMA

 

Uslovi

Komitenti

VIP komitenti

Ostali građani

Iznos kredita

od 100,00 KM do 20.000,00 KM

Rok otplate

od 6 do 12 mjeseci

Nominalna kamatna stopa

5,50% fiksna

5,30%  fiksna

6,50% fiksna

Naknada za obradu zahtjeva

2,50% minimalno 25,00 KM

1,70% minimalno 25,00 KM

2,80% minimalno 25,00 KM

Obezbjeđenje kredita

Mjenice, administrativna zabrana, kreditno sposoban žirant

Način otplate kredita

u jednakim mjesečnim anuitetima

EKS

10,17%

9,21%

12,09%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi maksimalnog iznosa i roka otplate.

Kredit za refinansiranje

Vrsta kredita

KREDIT ZA REFINANSIRANJE

Uslovi

Komitenti

VIP komitenti

Ostali građani

Iznos kredita

od 1.000,00 KM do 50.000,00 KM, penzioneri maksimalno 20.000,00 KM

Rok otplate

do 10 godina, za penzionere do 5, odnosno 7 godina

Nominalna kamatna stopa

5,90% fiksna prve dvije  godine, a nakon toga promjenjiva 6MEURIBOR + 5,90%

5,49% fiksna prve dvije  godine, a nakon toga promjenjiva 6M EURIBOR + 5,49%

6,20% fiksna prve dvije  godine, a nakon toga promjenjiva 6M EURIBOR + 6,20%

Naknada za obradu zahtjeva

Bez naknade za dio kredita koji se refinansira, a na dio koji je nenamjenski 1,20%

Bez naknade za dio kredita koji se refinansira, a na dio koji je nenamjenski 1,20%

Bez naknade za dio kredita koji se refinansira, a na dio koji je nenamjenski 2,00%

Obezbjeđenje kredita

mjenice, administrativna zabrana, polisa osiguranja. Banka zadržava pravo da traži dodatno obezbjeđenje.

Način otplate kredita

u jednakim mjesečnim anuitetima

EKS

7,97%

7,53%

8,29%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa 50.000,00 KM i roka otplate 120 mjeseci (pod pretpostavkom da se cjelokupni iznos kredita koristi za refinansiranje)

Kredit plus

Vrsta kredita

KREDIT PLUS

Uslovi

KOMITENTI

Iznos kredita

od 1.000,00 KM do 50.000,00 KM, penzioneri do 20.000,00 KM

Rok otplate

od 1 do 10 godina, za penzionere do 7 godina

Nominalna kamatna stopa

5,49% fiksna prve dvije  godine, a nakon toga promjenjiva 6MEURIBOR + 5,49%

Naknada za obradu zahtjeva

1,50% minimalno 50,00 KM

Obezbjeđenje kredita

mjenice, administrativne zabrane, polisa osiguranja u slučaju smrt. Banka zadržava pravo da traži dodatno obezbjeđenje

Način otplate kredita

u jednakim mjesečnim anuitetima

EKS

7,53%

 

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa 50.000,00 KM i roka otplate 120 mjeseci

Kredit pokriven depozitom

Vrsta kredita

KREDIT  POKRIVEN DEPOZITOM (preko 100% depozit)

 

Uslovi:

Klijenti  Banke

Ostali  građani

Iznos  kredita

Do visine kreditne sposobnosti klijenta

Do visine kreditne sposobnosti klijenta

Rok  otplate

30 dana kraće od roka na koji je oročen depozit

30 dana kraće od roka na koji je oročen depozit

Nominalna  kamatna  stopa godišnja

Kamata na depozit + 3%

Kamata na depozit + 3%

Naknada  za  obradu  zahtjeva

0,50% (min 25 KM);      

1,00% (min 25 KM); 

Obezbjeđenje  kredita

Mjenice, administrativne zabrane, depozit sa rokom oročenja dužim 30 dana od roka trajanja kredita u KM ili EUR

Mjenice, administrativne zabrane, depozit sa rokom oročenja dužim 30 dana od roka trajanja kredita u KM ili EUR

Način  otplate  kredita

Mjesečno u KM u protivvrijednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu CBBiH na dan plaćanja

Mjesečno u KM u protivvrijednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu CBBiH na dan plaćanja

EKS

3.31%

3.31%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa 50.000 KM i roka otplate 60 mjeseci.

Akcijski gotovinski kredit

VRSTA KREDITA

Akcijski uslovi odobravanja gotovinskih kredita
Dugoročni gotovinski kredit-nenamjenski ili za refinansiranje obaveza

USLOVI:

Klijenti banke i ostali građani 

IZNOS KREDITA

maksimalno do 50.000 KM, penzioneri do 20.000 KM

ROK   OTPLATE

od 13 do 120 mjeseci, penzioneri od 13 do 84 mjeseca

NOMINALNA KAMATNA   STOPA

VIP klijenti
od 13 do 60 mjeseci: 4,99% fiksna
od 61 do 120 mjeseci: 5,49% fiksna prvih 60 mjeseci, a nakon toga 5,49%+6M Euribor

Komitenti Banke
od 13 do 60 mjeseci: 5,49% fiksna
od 61 do 120 mjeseci: 5,99% fiksna prvih 60 mjeseci, a nakon toga 5,99%+6M Euribor

Ostali građani
od 13 do 60 mjeseci: 6,49% fiksna
od 61 do 120 mjeseci: 6,99% fiksna prvih 60 mjeseci, a nakon toga 6,99%+6M Euribor

NAKNADA ZA   OBRADU ZAHTJEVA

Komitenti i VIP klijenti
do 20.000 KM: 1,00% min 50,00 KM
od 20.000 KM do 50.000 KM: 0,70% min 50,00 KM

Ostali građani
do 20.000 KM: 2,50% min 100,00 KM
od 20.000 KM do 50.000 KM: 2,50% min 100,00 KM

Bez naknade na iznos kredita koji se odobrava za refinansiranje kredita.

Ukoliko VIP klijenti i komitenti apliciraju istovremeno za Visa Classic Credit karticu, naknada iznosi 0,50% min 50,00 KM, bez obzira na iznos kredita

OBEZBJEĐENJE KREDITA

mjenice, adminstrativne zabrane, polisa osiguranja u slučaju smrti ili kreditno sposoban učesnik. Banka zadržava pravo da traži dodatno obezbjeđenje.

NAČIN OTPLATE   KREDITA

u jednakim mjesečnim anuitetima

EKS(izračunato na bazi iznosa od 50.000 KM i roka 120 mjeseci)

5,74%

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija