Dugoročni krediti bez žiranata

Vrsta kredita

DUGOROČNI  KREDIT  BEZ  ŽIRANATA

Uslovi:

Komitenti

Ostali građani

Iznos kredita

Do   20.000,00 KM

Rok   otplate

Od   12 mjeseci do 84 mjeseca

Nominalna kamatna   stopa

6 mjesečni EURIBOR + 5,69%

6 mjesečni EURIBOR + 6,69%

Naknada za   obradu zahtjeva

2,00 %   min 50,00 KM

2,50 % min   50,00 KM

Obezbjeđenje kredita

mjenice  i polisa osiguranja u slučaju smrti korisnika kredita, administrativna zabrana

Način otplate   kredita

mjesečno   u   KM   protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu   na dan plaćanja

EKS

7,98%

8,31%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi maksimalnog iznosa i roka otplate.

Dugoročni krediti sa žirantima

Vrsta kredita

DUGOROČNI  KREDIT SA ŽIRANTIMA

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do   50.000,00 KM

Rok   otplate

Do 120 mjeseci

Nominalna kamatna   stopa

6 mjesečni EURIBOR + 5,40%

6 mjesečni EURIBOR + 6,10%

Naknada za   obradu zahtjeva

2,20 % min 50,00   KM

2,80 % min 50,00   KM

Obezbjeđenje kredita

mjenice, kreditno sposoban žirant, administrativna zabrana

Način otplate   kredita

mjesečno u KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem   kursu na dan plaćanja

EKS

7,53 %

8,28 %

*Efektivna kamatna stopa izračunata na iznos od 50.000,00 KM i rok otplate 120 mjeseci.

Krediti za zaposlene u budžetskim institucijama

Vrsta kredita

KREDITI ZA ZAPOSLENE U BUDŽETSKIM INSTITUCIJAMA

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do     50.000,00 KM

Rok   otplate

Do   120 mjeseci

Nominalna kamatna   stopa

5,29% fiksna prve dvije godine korištenja nakon toga promjenjiva i iznosi 6 mjesečni EURIBOR +5,09%

5,79% fiksna prve dvije godine korištenja nakon toga promjenjiva i iznosi 6 mjesečni EURIBOR + 5,59%

Naknada za   obradu zahtjeva

1,50 % min 50,00   KM

2,00 % min 50,00   KM

Obezbjeđenje kredita

Mjenice, administrativna zabrana, polisa osiguranja

Način otplate   kredita

mjesečno u     KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem   kursu na dan plaćanja.

EKS

5,51%

7,73%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na iznos 50.000,00 KM i rok otplate 120 mjeseci.

Dugoročno nenamjenski krediti obezbjeđeni hipotekom

Vrsta kredita

DUGOROČNI   NENAMJENSKI KREDITI   OBEZBJEĐENI HIPOTEKOM

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

od 5.000,00 KM   do 150.000,00 KM

Rok otplate

Od 12 mjeseci do 240 mjeseci

Nominalna kamatna stopa godišnja

6 mjesečni EURIBOR +6,15%

6 mjesečni EURIBOR +6,65%

Naknada za obradu   zahtjeva

1,50 % min 50,00 KM

2,00 % min 50,00 KM

Obezbjeđenje kredita

mjenice, administrativna zabrana, hipoteka (min. omjer 1:2) i polisa   osiguranja od opšteg rizika

Način otplate kredita

mjesečno u KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu na dan plaćanja

EKS

6,91%

7,57%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa od 100.000 KM i roka otplate 120 mjeseci.

Kratkoročni krediti bez žiranata

Vrsta kredita

KRATKOROČNI  KREDIT BEZ  ŽIRANATA

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do 20.000,00 KM                 

 

Rok   otplate

Do 12 mjeseci

Nominalna kamatna   stopa godišnja

5,79%

6,79%

Naknada za   obradu zahtjeva

2,00 % min 25,00 KM

2,50 % min 25,00 KM

Obezbjeđenje kredita

mjenice i polisa osiguranja u slučaju smrti korisnika kredita, administrativna zabrana

Način otplate   kredita

mjesečno u KM

EKS

13,13%

13,08%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na iznos 10.000,00 KM i rok otplate 12 mjeseci.

Kratkoročni krediti sa žirantima

Vrsta kredita

KRATKOROČNI KREDIT SA ŽIRANTIMA

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do 20.000,00 KM

Rok   otplate

Do   12 mjeseci

Nominalna kamatna   stopa

5,50%

6,50%

Naknada za   obradu zahtjeva

2,50 % min 25,00 KM

2,80 % min 25,00   KM

Obezbjeđenje kredita

mjenice, administrativna zabrana, kreditno sposoban žirant

Način otplate   kredita

mjesečno   u     KM

EKS

10,17%

12,09%

   *Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi maksimalnog iznosa i roka otplate.

Kredit za refinansiranje postojećih zaduženja

Vrsta kredita

KREDIT ZA REFINANSIRANJE POSTOJEĆIH ZADUŽENJA

Namjenski kredit za refinansiranje postojećih zaduženja u BPŠ  ad  Banja  Luka  i drugim finansijskim institucijama 

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do   50.000,00 KM

Rok   otplate

do  10 godina za zaposlene

do  7 godina  za penzionere

Nominalna kamatna   stopa

6 mjesečni EURIBOR + 5,00%

6 mjesečni EURIBOR + 6,00%

Naknada za   obradu zahtjeva

Bez naknade za obradu zahtjeva za dio koji se koristi za refinansiranje, 1,20% za dio koji se troši nenamjenski

Obezbjeđenje kredita

Mjenice, administrativna zabrana, polisa osiguranja i izjava o imovinskom stanju ovjerena od strane Opštine ili notara

Način otplate   kredita

mjesečno u KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem   kursu na dan plaćanja

EKS

7,13%

7,17%

   

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa 50.000,00 KM i roka otplate 120 mjeseci.

Kredit plus

Vrsta kredita

KREDIT PLUS

Namijenjen klijentima koji su u BPŠ Banci a.d. Banja Luka uredno otplatili bar jednu kreditnu partiju.

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do   50.000,00 KM

Rok   otplate

Do 10 godina

Nominalna kamatna   stopa

5,6 mjesečni EURIBOR + 4,90%

6 mjesečni EURIBOR + 5,50%

Naknada za   obradu zahtjeva

1,20% / min 50,00 KM

2,00% / min 50,00 KM

Obezbjeđenje kredita

Mjenice, administrativna zabrana, polisa osiguranja/žirant i izjava o imovinskom stanjuovjerena od strane Opštine ili notara.

Način otplate   kredita

mjesečno u KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem   kursu na dan plaćanja

EKS

7,00%

7,64%

   

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa 50.000,00 KM i roka otplate 120 mjeseci.

Kredit pokriven depozitom

Vrsta kredita

KREDIT  POKRIVEN DEPOZITOM (preko 100% depozit)

 

Uslovi:

Klijenti  Banke

Ostali  građani

Iznos  kredita

Do visine kreditne sposobnosti klijenta

Do visine kreditne sposobnosti klijenta

Rok  otplate

30 dana kraće od roka na koji je oročen depozit

30 dana kraće od roka na koji je oročen depozit

Nominalna  kamatna  stopa godišnja

Kamata na depozit + 3%

Kamata na depozit + 3%

Naknada  za  obradu  zahtjeva

0,50% (min 25 KM);      

1,00% (min 25 KM); 

Obezbjeđenje  kredita

Mjenice, administrativne zabrane, depozit sa rokom oročenja dužim 30 dana od roka trajanja kredita u KM ili EUR

Mjenice, administrativne zabrane, depozit sa rokom oročenja dužim 30 dana od roka trajanja kredita u KM ili EUR

Način  otplate  kredita

Mjesečno u KM u protivvrijednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu CBBiH na dan plaćanja

Mjesečno u KM u protivvrijednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu CBBiH na dan plaćanja

EKS

3.31%

3.31%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa 50.000 KM i roka otplate 60 mjeseci.

Akcijski gotovinski kredit

Vrsta kredita

AKCIJSKI GOTOVINSKI KREDIT

Akcijski nenamjenski i kredit za refinansiranje namijenjen klijentima sa redovnim mjesečnim primanjima i penzionerima.

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do 50.000,00 KM, za penzionere do 20.000 KM

Rok   otplate

Do 10 godina, za penzionere do 7 godina

Nominalna kamatna   stopa

Do 12 mjeseci: 3,50% fiksna

Od 13 do 60 mjeseci: 4,99% fiksna

Od 61 do 120 mjeseci: 5,49% fiksna prvih 60 mjeseci, nakon toga promjenljiva i iznosi 4,99% + 6M Euribor

Do 12 mjeseci: 4,50% fiksna

Od 13 do 60 mjeseci: 5,99% fiksna

Od 61 do 120 mjeseci: 6,49% fiksna prvih 60 mjeseci, nakon toga promjenljiva i iznosi 6,49% + 6M Euribor

Naknada za   obradu zahtjeva

Kratkoročni krediti: 1,00%, minimalno 25 KM

Dugoročni krediti: 0,50%, minimalno 50 KM

Bez naknade na iznos kredita koji se odobrava za refinansiranje.

Obezbjeđenje kredita

Mjenice, administrativna zabrana.

Banka zadržava pravo da traži dodatne instrumente obezbjeđenja.

Način otplate   kredita

U jednakim mjesečnim anuitetima.

EKS

5,63%

6,78%

 

 Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa od 50.000 KM, roka otplate od 10 godine te svih drugih troškova i naknada povezanih sa odobrenjem kredita.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija