Dugoročni krediti bez žiranata

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi maksimalnog iznosa i roka otplate.

Vrsta kredita

DUGOROČNI  KREDIT  BEZ  ŽIRANATA

Uslovi:

Komitenti

Ostali građani

Iznos kredita

Do   20.000,00 KM

Rok   otplate

Od   12 mjeseci do 84 mjeseca

Nominalna kamatna   stopa

5,89% fiksna prvih pet godina korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 5,69%

6,89% fiksna prvih pet godina korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni
EURIBOR + 6,69%

Naknada za   obradu zahtjeva

2,00 %   min 50,00 KM

2,50 % min   50,00 KM

Obezbjeđenje kredita

mjenice  i polisa osiguranja u slučaju smrti korisnika kredita

Način otplate   kredita

mjesečno   u   KM   protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu   na dan plaćanja

EKS

7,13%

8,35%

 

Dugoročni krediti sa žirantima

Vrsta kredita

DUGOROČNI  KREDIT SA ŽIRANTIMA

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do   50.000,00 KM

Rok   otplate

Do 120 mjeseci

Nominalna kamatna   stopa

5,60% fiksna prvih pet godina korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 5,40%

6,60% fiksna prvih pet godina korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 6,10%

Naknada za   obradu zahtjeva

2,20 % min 50,00   KM

2,80 % min 50,00   KM

Obezbjeđenje kredita

mjenice, kreditno sposoban žirant

Način otplate   kredita

mjesečno u KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem   kursu na dan plaćanja

EKS

6,44 %

7,67 %

       

*Efektivna kamatna stopa izračunata na iznos  40.000,00 KM  i rok otplate 84 mjeseca.

Krediti za zaposlene u budžetskim institucijama

Vrsta kredita

KREDITI ZA ZAPOSLENE U BUDŽETSKIM INSTITUCIJAMA

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do     50.000,00 KM

Rok   otplate

Do   120 mjeseci

Nominalna kamatna   stopa

4,99% fiksna prvih pet godina korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 4,79%

5,49% fiksna prvih pet godina korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 5,29%

Naknada za   obradu zahtjeva

1,50 % min 50,00   KM

2,00 % min 50,00   KM

Obezbjeđenje kredita

-     U zavisnosti od vrste kredita i kreditne sposobnosti: polisa osiguranja, mjenica/e, administrativna zabrana,  Izjava o imovinskom stanju ovjerena od strane Opštine ili notara. Banka zadržava pravo da traži dodatno obezbjeđenje.

Način otplate   kredita

mjesečno u     KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem   kursu na dan plaćanja.

EKS

5,66%

6,31%

 *Efektivna kamatna stopa izračunata na  iznos  40.000,00 KM  i rok otplate  84 mjeseca.

Dugoročno nenamjenski krediti obezbjeđeni hipotekom

Vrsta kredita

DUGOROČNI   NENAMJENSKI KREDITI   OBEZBJEĐENI HIPOTEKOM

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

od 5.000,00 KM   do 150.000,00 KM

Rok otplate

Od 12 mjeseci do 240 mjeseci

Nominalna kamatna stopa godišnja

6 mjesečni EURIBOR +6,15%

6 mjesečni EURIBOR +6,65%

Naknada za obradu   zahtjeva

1,50 % min 50,00 KM

2,00 % min 50,00 KM

Obezbjeđenje kredita

mjenice, hipoteka (omjer 1:1,5) i polisa   osiguranja od opšteg rizika

Način otplate kredita

mjesečno u KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu na dan plaćanja

EKS

6,91%

7,57%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi maksimalnog iznosa i roka otplate.

Kratkoročni krediti bez žiranata

Vrsta kredita

KRATKOROČNI  KREDIT BEZ  ŽIRANATA

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do 20.000,00 KM                 

 

Rok   otplate

Do 12 mjeseci

Nominalna kamatna   stopa godišnja

5,79%

6,79%

Naknada za   obradu zahtjeva

2,00 % min 25,00 KM

2,50 % min 25,00 KM

Obezbjeđenje kredita

mjenice i polisa osiguranja u slučaju smrti korisnika kredita

Način otplate   kredita

mjesečno u KM

EKS

11,38%

13,08%

 

*Efektivna kamatna stopa izračunata na iznos  10.000,00 KM  i rok otplate  12 mjeseci.

Kratkoročni krediti sa žirantima

Vrsta kredita

KRATKOROČNI KREDIT SA ŽIRANTIMA

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do 20.000,00 KM

Rok   otplate

Do   12 mjeseci

Nominalna kamatna   stopa

5,50%

6,50%

Naknada za   obradu zahtjeva

2,50 % min 25,00 KM

2,80 % min 25,00   KM

Obezbjeđenje kredita

mjenice, kreditno sposoban žirant

Način otplate   kredita

mjesečno   u     KM

EKS

10,17%

12,09%

       

   *Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi maksimalnog iznosa i roka otplate.

Kredit za refinansiranje postojećih zaduženja

Vrsta kredita

KREDIT ZA REFINANSIRANJE POSTOJEĆIH ZADUŽENJA

Namjenski kredit za refinansiranje postojećih zaduženja u Komercijalnoj banci  ad  Banja  Luka  i drugim finansijskim institucijama 

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do   50.000,00 KM

Rok   otplate

do  10 godina za zaposlene

do  7 godina  za penzionere

Nominalna kamatna   stopa

5,20% fiksna prvih pet godina korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 5,00%

6,20% fiksna prvih pet godina korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 6,00%

Naknada za   obradu zahtjeva

Bez naknade za obradu zahtjeva za dio koji se koristi za refinansiranje, 1,20% za dio koji se troši nenamjenski

Obezbjeđenje kredita

Mjenice, polisa osiguranja i izjava o imovinskom stanju ovjerena od strane Opštine

ili notara

Mogućnost odobravanja kredita bez žiranata  do 30.000,00 KM za zaposlene/ do 10.000,00 KM  za penzionere  

Način otplate   kredita

mjesečno u KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem   kursu na dan plaćanja

EKS

5,36%

6,40%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi  iznosa  40.000,00 KM   i roka otplate  96 mjeseci.

Kredit plus

Vrsta kredita

KREDIT PLUS

Namijenjen klijentima koji su u Komercijalnoj banci ad Banja Luka  otplatili makar jedno kreditno zaduženje i klijentima koji trenutno servisiraju obaveze u Komercijalnoj banci ad Banja  Luka (uredna otplata).

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do   50.000,00 KM

Rok   otplate

Do 10 godina

Nominalna kamatna   stopa

5,10% fiksna prvih pet godina korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 4,90%

6,10% fiksna prvih pet godina korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni
EURIBOR + 5,50%

Naknada za   obradu zahtjeva

1,20% / min 50,00 KM

2,00% / min 50,00 KM

Obezbjeđenje kredita

Mjenice, polisa osiguranja/žirant i izjava o imovinskom stanjuovjerena od strane Opštine

-     ili notara.

Način otplate   kredita

mjesečno u KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem   kursu na dan plaćanja

EKS

5,54%

6,72%

 *Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi  iznosa  40.000,00  KM  i roka otplate  96 mjeseci.

Kredit pokriven depozitom
Vrsta kredita KREDIT  POKRIVEN DEPOZITOM (preko 100% depozit)  
Uslovi: Klijenti  Banke Ostali  građani
Iznos  kredita Do visine kreditne sposobnosti klijenta Do visine kreditne sposobnosti klijenta
Rok  otplate 30 dana kraće od roka na koji je oročen depozit 30 dana kraće od roka na koji je oročen depozit
Nominalna  kamatna  stopa godišnja Kamata na depozit + 3% Kamata na depozit + 3%
Naknada  za  obradu  zahtjeva 0,50% (min 25 KM);            500,00 KM 1,00% (min 25 KM);         1000,00 KM
Obezbjeđenje  kredita Depozit veći od 100% u odnosu na iznos kredita; dvije blanko mjenice i mjenična ovlaštenja. Depozit veći od 100% u odnosu na iznos kredita; dvije blanko mjenice i mjenična ovlaštenja.
Način  otplate  kredita Mjesečno u KM u protivvrijednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu CBBiH na dan plaćanja Mjesečno u KM u protivvrijednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu CBBiH na dan plaćanja
EKS 3.17% 3.28%
*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi  iznosa  100.000,00  KM  i roka otplate  120 mjeseci.
Vrsta kredita KREDIT  POKRIVEN DEPOZITOM (91% - 100% depozit)  
Uslovi: Klijenti  Banke Ostali  građani
Iznos  kredita Do visine kreditne sposobnosti klijenta Do visine kreditne sposobnosti klijenta
Rok  otplate 120 mjeseci 120 mjeseci
Nominalna  kamatna  stopa godišnja Kamata na depozit + 3% Kamata na depozit + 3%
Naknada  za  obradu  zahtjeva 0,50% (min 25 KM);            500,00 KM 1,00% (min 25 KM);         1000,00 KM
Obezbjeđenje  kredita 91% -100% depozit u odnosu na iznos kredita; dvije blanko mjenice i mjenično ovlaštenje; administrativne zabrane. Banka ima pravo da traži dodatno obezbeđenje. 91% -100% depozit u odnosu na iznos kredita; dvije blanko mjenice i mjenično ovlaštenje; administrativne zabrane. Banka ima pravo da traži dodatno obezbeđenje.
Način  otplate  kredita Mjesečno u KM u protivvrijednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu CBBiH na dan plaćanja Mjesečno u KM u protivvrijednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu CBBiH na dan plaćanja
EKS 3.17% 3.28%
*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi  iznosa  100.000,00  KM  i roka otplate  120 mjeseci.
Vrsta kredita KREDIT  POKRIVEN DEPOZITOM (71% - 90% depozit)  
Uslovi: Klijenti  Banke Ostali  građani
Iznos  kredita Do visine kreditne sposobnosti klijenta Do visine kreditne sposobnosti klijenta
Rok  otplate 120 mjeseci 120 mjeseci
Nominalna  kamatna  stopa godišnja Kamata na depozit + 3.3% Kamata na depozit + 3.3%
Naknada  za  obradu  zahtjeva 0,50% (min 25 KM);            500,00 KM 1,00% (min 25 KM);         1000,00 KM
Obezbjeđenje  kredita 71%-90% depozit u odnosu na iznos kredita; dvije blanko mjenice i mjenično ovlaštenje; administrativne zabrane. Banka ima pravo da traži dodatno obezbeđenje. 71%-90% depozit u odnosu na iznos kredita; dvije blanko mjenice i mjenično ovlaštenje; administrativne zabrane. Banka ima pravo da traži dodatno obezbeđenje.
Način  otplate  kredita Mjesečno u KM u protivvrijednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu CBBiH na dan plaćanja Mjesečno u KM u protivvrijednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu CBBiH na dan plaćanja
EKS 3.47% 3.59%
*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi  iznosa  100.000,00  KM  i roka otplate  120 mjeseci.
Vrsta kredita KREDIT  POKRIVEN DEPOZITOM (51% - 70% depozit)  
Uslovi: Klijenti  Banke Ostali  građani
Iznos  kredita Do visine kreditne sposobnosti klijenta Do visine kreditne sposobnosti klijenta
Rok  otplate 120 mjeseci 120 mjeseci
Nominalna  kamatna  stopa godišnja Kamata na depozit + 3.6% Kamata na depozit + 3.6%
Naknada  za  obradu  zahtjeva 0,50% (min 25 KM);            500,00 KM 1,00% (min 25 KM);         1000,00 KM
Obezbjeđenje  kredita 51%-70% depozit u odnosu na iznos kredita; dvije blanko mjenice i mjenično ovlaštenje; administrativne zabrane. Banka ima pravo da traži dodatno obezbeđenje. 51%-70% depozit u odnosu na iznos kredita; dvije blanko mjenice i mjenično ovlaštenje; administrativne zabrane. Banka ima pravo da traži dodatno obezbeđenje.
Način  otplate  kredita Mjesečno u KM u protivvrijednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu CBBiH na dan plaćanja Mjesečno u KM u protivvrijednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu CBBiH na dan plaćanja
EKS 3.78% 3.90%
*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi  iznosa  100.000,00  KM  i roka otplate  120 mjeseci.
Vrsta kredita KREDIT  POKRIVEN DEPOZITOM (41% - 50% depozit)  
Uslovi: Klijenti  Banke Ostali  građani
Iznos  kredita Do visine kreditne sposobnosti klijenta Do visine kreditne sposobnosti klijenta
Rok  otplate 84 mjeseca 84 mjeseca
Nominalna  kamatna  stopa godišnja Kamata na depozit + 4% Kamata na depozit + 4%
Naknada  za  obradu  zahtjeva 0,50% (min 25 KM);            500,00 KM 1,00% (min 25 KM);         1000,00 KM
Obezbjeđenje  kredita 41%-50% depozit u odnosu na iznos kredita; dvije blanko mjenice i mjenično ovlaštenje; administrativne zabrane. Banka ima pravo da traži dodatno obezbeđenje. 41%-50% depozit u odnosu na iznos kredita; dvije blanko mjenice i mjenično ovlaštenje; administrativne zabrane. Banka ima pravo da traži dodatno obezbeđenje.
Način  otplate  kredita Mjesečno u KM u protivvrijednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu CBBiH na dan plaćanja Mjesečno u KM u protivvrijednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu CBBiH na dan plaćanja
EKS 4.25% 4.41%
*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi  iznosa  100.000,00  KM  i roka otplate  84 mjeseca
Vrsta kredita KREDIT  POKRIVEN DEPOZITOM  
Uslovi: Klijenti  Banke Ostali  građani
Iznos  kredita Do visine kreditne sposobnosti klijenta Do visine kreditne sposobnosti klijenta
Rok  otplate 84 mjeseca 84 mjeseca
Nominalna  kamatna  stopa godišnja Kamata na depozit + 4.5% Kamata na depozit + 4.5%
Naknada  za  obradu  zahtjeva 0,50% (min 25 KM);            500,00 KM 1,00% (min 25 KM);         1000,00 KM
Obezbjeđenje  kredita 20%-40% depozit u odnosu na iznos kredita; dvije blanko mjenice i mjenično ovlaštenje; administrativne zabrane. Banka ima pravo da traži dodatno obezbeđenje. 20%-40% depozit u odnosu na iznos kredita; dvije blanko mjenice i mjenično ovlaštenje; administrativne zabrane. Banka ima pravo da traži dodatno obezbeđenje.
Način  otplate  kredita Mjesečno u KM u protivvrijednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu CBBiH na dan plaćanja Mjesečno u KM u protivvrijednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu CBBiH na dan plaćanja
EKS 4.78% 4.93%
*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi  iznosa  100.000,00  KM  i roka otplate  84 mjeseca

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija