Krediti su namijenjeni punoljetnim državljanima Bosne i Hercegovine, odnosno fizičkim licima rezidentima.

Krediti se odobravaju klijentima Banke, VIP klijentima Banke, zaposlenima u Banci i ostalim građanima po kamatnim stopama i naknadama definisanim u aktima Banke koji se odnose na kamatne stope i naknade.

Klijentom se smatraju lica koja ispunjavaju jedan od sledećih uslova:

  • otvoren tekući račun sa redovnim prilivom zarade (penzije) preko istog minimum jedan mjesec,
  • otvoren tekući račun i ovjerena potvrda od strane poslodavca da će sledeća zarada biti usmjerena na tekući račun u Banci,
  • posjedovanje štednje u KM ili devizne štednje u protivvrednosti 1.000,00 EUR u periodu prethodna tri mjeseca.

VIP klijentom se smatraju lica koja ispunjavaju uslove utvrđene Uputstvom za utvrđivanje statusa VIP klijenta usvojenim od strane Uprave banke.

Više informacija uvijek možete dobiti pozivom kontakt brojeva naših kreditnih službenika, a vašu prijavu/upit možete uputiti i na mejl adresu onlinezahtjevi@bpsbl.com 

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija