Federacija BiH

Krediti

IL - Dugorocni gotovinski kredit za poljoprivrednu proizvodnju

IL - Dugorocni krediti bez suduznika

IL - Dugorocni krediti sa suduznikom

IL - Dugorocni nenamjenski kredit obezbjedjen hipotekom

IL - Kratkorocni i dugorocni kredit za poljoprivrednu proizvodnju

IL - Kratkorocni kredit sa i bez suduznika

IL - Kredit plus

IL - Kredit pokriven depozitom - sa ili bez valutne klauzule

IL - Kredit za kupovinu motornih vozila starosti do 5 god

IL - Kredit za penzionere

IL - Kredit za refinansiranje postojecih zaduzenja

IL - Kredit za zaposlene u budzetskim institucijama

IL - Krediti za kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju poslovnog prostora

IL - Ostali namjenski krediti

IL - Stambeni kredit za kupovinu u Srbiji

IL - Stambeni kredit

IL - Studentski kredit

IL - Stambeni kredit za kupovinu u BiH i Srbiji

Info list Akcijski uslovi GK za klijente FBIH

PIL- Dug. gotovinski za poljoprivrednu proizvodnju

PIL- Dug_ krediti bez suduznika

PIL- Dug_ krediti sa suduznikom

PIL- Dug_ nenamjenski - hipoteka

PIL- Dug_kratkor.kredit pokriven depozitom

PIL- Kr. kup, rekonstr. i izgradnja pp

PIL- Kratk i dug. za poljoprivrednu proizvodnju

PIL- Kredit plus

PIL- Kredit za kupovinu motonih vozila do 5 g. starosti i novih traktora

PIL- Krediti za penzionere

PIL- Krediti za refin. postojecih zaduzenja

PIL- Krediti za zaposlene u budz. instit

PIL- Ostali namjenski kr

PIL- Stambeni kredit za kupovinu u Srbiji

PIL- Stambeni kredit

PIL- Studentski kredit

PIL- Stambeni kredit za kupovinu u BiH i Srbiji

PIL-Akcijski uslovi krediti za klijente FBIH

PIL- Stambeni kredit akcija.Fbih

Republika Srpska i Brčko Distrikt

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija