Vrsta kredita

DUGOROČNI   NENAMJENSKI KREDITI   OBEZBJEĐENI HIPOTEKOM

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

od 5.000,00 KM   do 150.000,00 KM

Rok otplate

Od 12 mjeseci do 240 mjeseci

Nominalna kamatna stopa godišnja

6 mjesečni EURIBOR +6,15%

6 mjesečni EURIBOR +6,65%

Naknada za obradu   zahtjeva

1,50 % min 50,00 KM

2,00 % min 50,00 KM

Obezbjeđenje kredita

mjenice, hipoteka (omjer 1:1,5) i polisa   osiguranja od opšteg rizika

Način otplate kredita

mjesečno u KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu na dan plaćanja

EKS

6,91%

7,57%

 

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi maksimalnog iznosa i roka otplate.