Vrsta kredita

DUGOROČNI  KREDIT SA ŽIRANTIMA

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do   50.000,00 KM

Rok   otplate

Do 120 mjeseci

Nominalna kamatna   stopa

5,60% fiksna prvih pet godina korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 5,40%

6,60% fiksna prvih pet godina korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 6,10%

Naknada za   obradu zahtjeva

2,20 % min 50,00   KM

2,80 % min 50,00   KM

Obezbjeđenje kredita

mjenice, kreditno sposoban žirant

Način otplate   kredita

mjesečno u KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem   kursu na dan plaćanja

EKS

6,44 %

7,67 %

       

*Efektivna kamatna stopa izračunata na iznos  40.000,00 KM  i rok otplate 84 mjeseca.